• PTG

      • "Złombol - przygoda na skraju absurdu"

      • ZAPROSZENIE NA WOJEWÓDZKIE FORUM NAUCZYCIELI GEOGRAFII,PRZYRODY I REGIONALISTÓW.

      • LDyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. J.F. Kennedy’ego 

       oraz członkowie Bytomskiego Koła Terenowego
       Polskiego Towarzystwa Geograficznego serdecznie zapraszają                                        dyrektorów szkół i nauczycieli do udziału w

       Wojewódzkim Forum Nauczycieli Geografii, Przyrody i Regionalistów

       ·         „Bałtyk z bytomskiej perspektywy. Jak w szkole uczymy i jak możemy uczyć                                  o naszym Morzu?”

       ·         „Bytom – przyrodnicza i kulturowa perełka pojezierza antropogenicznego”

       które odbędzie się w dniach
       27 i 28 marca 2020 roku
       w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Bytomiu przy ul. Nickla 19.
       w ramach nowatorskiego projektu współpracy regionalnej                                    i ponadregionalnej w zakresie ochrony środowiska, edukacji i turystyki.

                                                          
                                                                                                                       
       mgr Alfred Kijowski
                                                                                                                  Dyrektor ZSO nr 5 w Bytomiu

       Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Stacja Morska im. prof. K. Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Prezydent miasta Bytomia – pan Mariusz Wołosz.

                  
          
        
            
        
        

        

        

        SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI FORUM – CZ. 1

       DZIEŃ PIERWSZY – 27 marca 2020r. (piątek) w godzinach 9.00 -16.00

       Sesja wykładowo – warsztatowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Bytomiu
       przy ulicy Nickla 19 *  Rejestracja uczestników od godziny 8.00

       Do udziału w tej części zapraszamy nauczycieli wraz z dwójką ** uczniów (poziom liceum / technikum lub klas 7, 8 szkół podstawowych).

       v    mgr Monika Selin i mgr Justyna Kąpa “Błękitna Szkoła” – Stacja Morska im. prof. Krzysztofa Skóry Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego – wykłady i warsztaty dotyczące ssaków bałtyckich oraz problemów z odpadami plastikowymi i mikroplastikiem

       v    mgr Irka Jazurkiewicz i Magdalena Noszczyk - Specjalistki ds. Rozwoju Programu Edukacyjnego WWF Polska – wykłady i warsztaty obrazujące funkcjonalność narzędziowników „Ssaki Morskie” (w tym informacje o działaniach „Błękitnego Patrolu”), „Duże Drapieżniki”
       oraz „Klimat”

       v    dr hab. Marek Ruman, prof. UŚ (Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego) - wykład „Górnośląskie Pojezierze Antropogeniczne”

       v    dr hab. Damian Absalon, prof. UŚ (Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego) – wykład „Zbiorniki wodne i ich możliwości w kontekście łagodzenia skutków zmian klimatu na przykładzie miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”

       v    dr hab. Adam Hibszer (Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego, wiceprzewodniczący Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego) – wykład „Podstawy programowe geografii do szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego i technikum. Czy i co w nich zmienić?”

       v    dr Barbara Włochowicz (Wyższa Szkoła Humanitas) - wykład „Bytomskie jednostki pływające”

       mgr Marta Guja i mgr Justyna Przepadło (Bytomskie Koło Terenowe PTG, ZSO nr 5
       w Bytomiu)
       - wykład „Aspekt jakościowy edukacji regionalnej w systemie dobrych praktyk

        

       v    na przykładzie współpracy „Kennedy - Stacja Morska im prof. Krzysztofa Skóry Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego - Wydział Nauk o Ziemi UŚ / Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ - PTG Katowice”

        

       * kolejność wystąpień może ulec zmianie i nie jest zależna od organizatorów
                   ** nie przewidujemy możliwości zwiększenia liczby uczestników

              
        
          
        

        

        

        

                                                                                                                                                           

        

       SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI FORUM – CZ. 2

       DZIEŃ DRUGI – 28 marca 2020r. (sobota) w godzinach 9.00 -16.00

       Wycieczka oraz warsztaty terenowe  - trasa obejmuje najciekawsze obiekty przyrodnicze, przemysłowe i kulturowe Bytomia *** 

       Zbiórka uczestników pod ZSO nr 5 w Bytomiu o godzinie 8.30.

       Do udziału w tej części zapraszamy TYLKO nauczycieli

       v    zwiedzanie schronu w Bytomiu – Miechowicach ( treści związane z tragedią miechowicką)

       v    trasa śladami Matki Ewy i Tiele-Wincklerów (Ostoja Pokoju, Pałac Wincklerów, Park Ludowy) – przewodnikiem będzie mgr Anna Meiser (Towarzystwo Miłośników Bytomia, ZSO nr 5 w Bytomiu)

       v    miechowickie zbiorniki antropogeniczne

       v    zwiedzanie nieczynnej Elektrociepłowni „Szombierki”

       v    spacer po centrum miasta

       v    warsztaty „Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Żabie Doły jako przykład odradzania się przyrody na obszarze poddanym silnej antropopresji” przygotowane
       przez mgr Małgorzatę Bosek (Bytomskie Koło Terenowe PTG, SMS Bytom)

       Prosimy uczestników wycieczki o ubiór terenowy, wygodne obuwie oraz zabranie latarek

       ***  kolejność zwiedzania może ulec zmianie i nie jest zależna od organizatorów

                           

        

        

       SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI FORUM – CZ. 3

       Informujemy, że udział w forum jest odpłatny. Można wziąć udział w obu sesjach
       (koszt 60 zł) lub tylko w sesji naukowej (koszt 30 zł) lub tylko w wycieczce (koszt 30 zł)

       Opłatę należy uiścić do dnia 10 marca 2020r.

       Rezygnację z uczestnictwa należy zgłosić organizatorowi najpóźniej
       do dnia 20 marca 2020r.  Po tym terminie poniesione opłaty ze względów organizacyjnych nie będą zwracane.

       Kontakt z organizatorami: przepadlo@gazeta.pl, tel. 507-120-937

       Prosimy o wpłacanie odpowiedniej kwoty na konto PTG Katowice PKO BP O/Katowice
       67 1020 2313 0000 3102 0139 1168 z dopiskiem „Imię i nazwisko uczestnika - Forum Nauczycieli”

       Organizatorzy nie zapewniają noclegów i nie pokrywają kosztów przejazdu. W pierwszym dniu przewidziane są przerwy z poczęstunkiem.

       PROSIMY O WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DO DNIA 10 MARCA 2020 r.
       pod adresem
       https://forms.gle/4Dbca8wpvK5cpDRg8

        

                            

        

       • Tytuł "III Festiwal podróżniczy w Kennedy'm"

       • "30 stycznia 2020r. odbył się III Festiwal Podróżniczy w Kennedy'm.

        Nasz gość - dr Barbara Włochowicz z Wyższej Szkoły Humanitas - przybliżyła specyfikę dwóch krajów- Wietnamu i Francji. 

        Z wygłoszonych prelekcji uczestnicy dowiedzieli się o różnicach kulturowych, przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych.

        Największe zaciekawienie wśród uczniów wzbudziła specyfika kuchni obu krajów.

        Dr Barbara Włochowicz przygotowała również warsztaty edukacyjne o tematyce francuskiej: "Jak wykonać model wieży Eiffla?", "Lawendowe pola", "Croissant, brie, bagietka, tarta - czyli to, co Francuzi lubią najbardziej".

        Organizatorami wydarzenia były: wicedyrektor szkoły - mgr Marta Guja oraz mgr Justyna Przepadło

        Tekst i fot.: mgr  J. Przepadło

         

       • ZSO nr 5 w Bytomiu oraz Bytomskie Koło Terenowe PTG reprezentowane było przez Dyrektora Alfreda Kijowskiego, mgr Martę Guję oraz mgr Justynę Przepadło. Zebrani wysłuchali prelekcji dr Marty Chmielewskiej - przewodniczącej Katowickiego Oddziału PTG- pt.: "Rovaniemi - miasto (nie tylko) świętego Mikołaja".

       • Przedświąteczne Spotkanie PTG i plany Kennedy'ego

       • 18 grudnia 2019r. w siedzibie Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego odbyło się spotkanie przedświąteczne. 


       • Przedstawiciele PTG Bytom odbyli też bardzo owocne rozmowy dotyczące organizacji w naszej szkole Wojewódzkiego Forum Nauczycieli Geografii, Przyrody i Regionalistów, które odbędzie się w dniach 27-28 marca 2020r.właśnie w Kennedy'm.

       • Autor tekstu: mgr Justyna Przepadło
        Zdjęcia: mgr Justyna Przepadło,  mgr Andrzej Soczówka

       • ZAPROSZENIE

       • Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na prelekcję "W piernikowym mieście" organizowaną przez Bytomskie Koło Terenowe Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Spotkanie miłośników turystyki odbędzie się 3 października 2019r. (czwartek) w sali 3A o godz.: 16:45

        Zaproszenie wysłała mgr Justyna Przepadło.

     • Turystyka w Kennedym czyli "Moskwa inna niż myślicie" prelekcja mgr Elżbiety Markowiak

       • 12 kwietnia 2018 r. uczniowie ZSO nr 5 w Bytomiu uczestniczyli w prelekcji mgr Elżbiety Markowiak- członka Zarządu Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Sekretarza Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej. Wystąpienie poświęcone było stolicy Rosji - Moskwie. W sympatycznej atmosferze pozyskaliśmy informacje dotyczące organizacji wyjazdu do Moskwy, jej położenia, cech środowiska geograficznego oraz przemian społeczno-ekonomicznych zachodzących na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w stolicy Rosji. Na szczególną uwagę zasługują walory kulturowe Moskwy oraz wiele wydarzeń historycznych, jakie miały tu miejsce. Przypomnieć należy, że Pani mgr Elżbieta Markowiak wielokrotnie gościła już w Kennedy'm z wystąpieniami dotyczącymi krajów europejskich. Tego typu działania wiążą się ze współpracą naszej szkoły z Katowickim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Wydziałem Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.
        Organizatorzy wydarzenia szczególne podziękowania kierują w stronę uczniów klasy II A liceum - Kevina Peregryma, Mateusza Barana, Tomasza kowalskiego, Szymona Pentrysa oraz Łukasza Płazy.


        Tymczasem zapraszamy już na kolejne "Spotkanie pod globusem", które poświęcone będzie Sardynii,
        a odbędzie się już 26 kwietnia b.r.

       • Nagłówek

       • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

        Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

       • Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, lecz człowiekiem wartościowym.
       • Albert Einstein
       • Odważnym człowiekiem jest nie ten, kto się niczego nie lęka. Lecz ten, którego szlachetna dusza swój lęk przezwycięża.
       • William Shakespear
       • Tylko ten jest wykształcony, kto nauczył się, jak się uczyć; kto nauczył się, jak przystosować się i zmieniać.
       • Carl Rogers