• Nabór na rok 2020/2021

    • KOMUNIKAT nr 1/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r.

    • TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

     DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

      

     lp.

      

     RODZAJ CZYNOŚCI

     TERMINY

     postępowanie rekrutacyjne

     postępowanie uzupełniające

     1.

     Zgłaszanie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej.

      

     od 9 marca do 8 maja 2020 r.

      

     -----------------------

     2.

     Złożenie wniosku przez kandydata spoza obwodu
     o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie lokalnych kryteriów rekrutacji.

     od  9 marca do 8 maja 2020 r.

      

      

     od 10 czerwca do 30 czerwca 2020 r.

     3.

     Złożenie wniosku przez kandydata 
     o przyjęcie do szkoły podstawowej z klasami sportowymi wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie lokalnych kryteriów rekrutacji.

     od  9 marca  do 8 kwietnia 2020 r.

     od 10 czerwca do  17 czerwca 2020 r.

     4.

     Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej,
     o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe.

     od 20 kwietnia do 24 kwietnia 2020 r.

     od 22 czerwca do 24 czerwca 2020 r.

     5.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,
     o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy
     Prawo oświatowe.

     5 maja 2020 r.

     25 czerwca 2020 r.

     6.

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
     o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata lokalnych kryteriów rekrutacji.

     od 11 maja do 15 maja 2020 r.

     od 1 lipca do 7 lipca 2020 r.

     7.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
     i kandydatów niezakwalifikowanych.

     22 maja 2020 r.

     8 lipca 2020 r.

     8.

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

     od 25 maja do 29 maja  2020 r.

     od 9 lipca do 15 lipca 2020 r.

     9.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
     i kandydatów nieprzyjętych.

     1 czerwca 2020 r.

     17 lipca 2020 r.

     10.

     Składanie wniosków o sporządzenie  uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań  od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

     W terminie określonym w art. 158 ust. 6-9  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.)

      

     Podstawy prawne:

     1.            Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).

     2.            Rozporządzeniem MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

      

                                                                                                                                         NACZELNIK WYDZIAŁU

                                                                                                                                             dr Barbara Freier-Pniok

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   • KOMUNIKAT nr 2/2020

     dnia 15 stycznia 2020 r.

     

    Zgodnie z art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) organ prowadzący publiczne szkoły podstawowe podaje do publicznej wiadomości uchwalę nr LV/681/17 z dnia 30 października 2017 r. Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie określenia lokalnych kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznych szkół podstawowych  prowadzonych przez Miasto Bytom. 

     

     

    Uchwała jako załącznik

     

     

     

     

     NACZELNIK WYDZIAŁU

     

       dr Barbara Freier-Pniok

     

      

     

     

     

    • Podania kandydatów do klasy1

    • Podania dla kandydatów do klasy 1 szkoły podstawowej znajdują się na stronie głównej.