• Aktualności

      • Warsztaty edukacyjne "Segregowanie śmieci".

      • 23 wrzesnia 2019r. (poniedziałek), w naszej szkole odbyły się warsztaty edukacyjne dla uczniów kl. I – III, nt. segregacji śmieci. Prelegentem i prowadzącym zjęcia był pan Jacek Słowiński- pracownik przedsiębiorstwa oczyszczania miasta Braci Strach, który w ciekawy i przystępny sposób edukował dzieci wczesnoszkolne w zakresie sortowania śmieci. To działanie wpisuje się w codzienną troskę każdego człowieka o Ziemię, potęgowaną smutnymi relacjami medialnymi o codziennych epizodach niszczenia naszej planety i jej nieodtwarzalnych zasobów. Troskę wyrażoną także przez społeczność naszej szkoły poprzez udział w akcji sprzątanie świata w piątkowe przedpołudnie@0.09.2019). Koordynatorem akcji na terenie naszej szkoły p. Joachim Bednorz.

       Autor zdjęć i tekstu: mgr Mirosława Bryk

        

      • Wojewódzki Konkurs Literacki na wiersz "Przyjaciel to skarb".

      • KONKURS POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA BYTOMIA PANA MARIUSZA WOŁOSZA oraz BYTOMSKIEGO ODDZIAŁU TOWARZYSTWA LITERACKIEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA

       Organizatorzy Konkursu : Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. J.F.Kennedy’ego w Bytomiu 41-908 Bytom, ul. Nickla 19

       Osoby odpowiedzialne za realizację: Anna Meiser, Kornelia Matysiok, Aurelia Wilczańska Pytania w sprawie organizacji można kierowac na adres : anna_meiser@poczta.onet.pl

       Cele Konkursu :
       - Inspirowanie dzieci i młodzieży do aktywności twórczej, rozwijania talentów literackich, rozbudzania wyobraźni oraz kreatywności.
       - Stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości prezentacji ich autorskich pomysłów.
       - Promowanie pozytywnych wartości cennych w życiu współczesnego społeczeństwa.
       - Profilaktyka uzależnień. Adresaci Konkursu : Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży uczących się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych województwa śląskiego.


       Konkurs zostanie rozegrany w trzech kategoriach wiekowych:
       A – uczniowie klas I – III,
       B – uczniowie klas IV – VIII,
       C – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

       ZASADY KONKURSU
       • Forma wiersza - dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców.
       • Treść wiersza – zgodna z tematem konkursu.
       • Prace powinny być dostarczone w formacie A4 napisane ręcznie lub komputerowo, mogą być ozdobione tematycznym rysunkiem.
       • Każdy autor dostarcza jeden wiersz dotąd niepublikowany i nienagradzany.
       • Prace muszą być opatrzone literowym godłem a do każdego utworu należy dołączyć zaklejoną kopertę, na której widnieje takie samo godło, zawierającą wewnątrz informacje o autorze - imię i nazwisko autora, wiek, szkoła, miejscowość, adres kontaktowy, telefon oraz pisemną zgodę rodziców lub opiekunów autora na udział w Konkursie i tzw. przetwarzanie danych osobowych wyłącznie na potrzeby organizacji Konkursu i jego promocji (czyli umieszczenie na dyplomach, listach laureatów, podanie do mediów informacji o laureatach)
       – według załącznik nr 1.
       Tekst nadesłany bez takiej pisemnej zgody nie będzie mógł być uwzględniony w Konkursie.
       • Prace prosimy nadsyłać do 4 listopada 2019 roku na adres organizatora.
       • Organizator nie zwraca nadesłanego tekstu i jednocześnie zastrzega sobie możliwość opublikowania wybranego tekstu na stronie internetowej.
       • Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
       • Decyzji Jury nie podważa się.
       • Laureaci Konkursu zostaną uhonorowani i powiadomieni o jego wynikach.

       Załącznik nr 1
       Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………………
                                       Imię i nazwisko


       w WOJEWÓDZKIM KONKURSKIE LITERACKIM NA WIERSZ PRZYJACIEL TO SKARB.
       Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu wyłącznie na potrzeby organizacji Konkursu i jego promocji (czyli umieszczenie na dyplomach, listach laureatów, podanie do mediów informacji o laureatach). Oświadczam, że uczestnik Konkursu jest autorem nadesłanego wiersza .


       ………………………………………………………………
       Podpis Rodziców/Opiekunów prawnych

      • Integracja 7a

      • 26 września nowo powstała w naszej szkole  klasa 7a wraz z wychowawcą Mirosławem Gawęckim zorganizowała wspólnego klasowego grilla. Był to wspaniały sposób aby się bliżej poznać i wzajemnie zintegrować.

        

       zdj. Mirosław Gawęcki.

      • Europejski Dzień Języków Obcych

      • Dzisiaj w szkole odbyły się obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych. W szkolnym konkursie  na plakat I miejsce zajęły klasy: 1c, 5a, 5b. II miejsce zajęła klasa 3b, a wyróżnienia otrzymały klasy: 2a, 3a, 3c oraz 7a.

        

       Gratulujemy.

        

       Organizatorki dziękują ekipie technicznej z klasy 8a, która na przerwach umilała nam czas odtwarzając muzykę w językach krajów europejskich.

        

       Autorka tekstu i zdjęć mgr Marta Guja i mgr Karolina Świerk.

      • WPŁATY NA OBIADY SZKOLNE W PAŹDZIERNIKU

      • Przypominamy, że wpłay za obiady na miesiąc październik należy dokonać ostatecznie do dnia 30 września na indywidualne konta uczniów. Brak wpłaty spowoduje wstrzymanie obiadów.

       Kierownik świetlicy mgr Anna Jagiełło

      • "W piernikowym mieście"

      • Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na prelekcję "W piernikowym mieście" organizowaną przez Bytomskie Koło Terenowe Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Spotkanie miłośników turystyki odbędzie się 3 października 2019r. (czwartek) w sali 3A o godz.: 16:45

       Zaproszenie wysłała mgr Justyna Przepadło.

      • Szachy dla najmłodszych

      • Dnia 24 września we wszystkich młodszych klasach 1-3 odbył się pokaz szachów. Przybył do nas wielokrotny mistrz w szachach, który zachęcał dzieci to tej fascynującej gry.

       Autor tekstu i zdjęć mgr Katarzyna Kluf.

      • Co w "polskim" piszczy?.

      • Nic nie piszczy, a za to wszystko gra!

       Niedawno odbyła się szkolna akcja nawiązująca do ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. Zebraliśmy się na naszej scenie i wspólnie przeczytaliśmy nowelę. Panie polonistki wybrały „Janka Muzykanta” – nowelę napisaną przez Henryka Sienkiewicza. Czytali uczniowie klas piątych i szóstej. Czytali także dorośli – pan wicedyrektor Joachim Bednorz, panie Anna Mrozek i Anna Meiser, także ksiądz Adam dał się namówić na głośną lekturę. Wszyscy występujący na scenie zasłużyli na wielkie brawa, słodki poczęstunek i szóstki w dzienniku. Mamy naprawdę utalentowanych uczniów!

       Szkolne czytanie odbyło się 11 września 2019 roku, a zainicjował je zespół nauczycieli humanistów.

       W dniu 22 sierpnia 2019 r, kiedy słońce jeszcze przypiekało wakacyjnie, pani Anna Meiser reprezentowała naszą szkołę na Ogólnopolskiej Konferencji Polonistów z Pasją „Chcę Wam opowiedzieć o…”. Konferencja odbyła się w Warszawie w Wawreskim Ośrodku Kultury. Pani Meiser była jedną z prelegentek i opowiadała nauczycielom z całej Polski o tym, jak przygotować spektakl od „A” do „Z”, a za przykład podała nasze szkolne przedstawienie pt. „Zagłoba Swatem”.

       Warto dodać, że panie Tina Sztuka i Anna Meiser wraz z uczniami naszej szkoły będą uczestniczyć w dwóch ciekawych projektach, realizowanych w Bytomiu. Klasy III b i V a będą brać udział w rozwijającym zainteresowania, kreatywność i umiejętności społeczne projekcie „TEATRszkoła”, prowadzonym w Bytomskim Centrum Kultury przez pedagoga teatru panią Aleksandrę Drzazgę, pod patronatem Instytutu Pedagogiki Teatru z Katowic. Obie panie będą także brały udział w szkoleniach w ramach Miejskiego Programu Edukacji Kulturalnej „POKŁADY KULTURY”, którego koordynatorem jest pani Katarzyna Michalska. Pierwsze sobotnie szkolenie już 28 września.

                                                                                                                                                    Anna Meiser

      • Robotyka dla klas młodszych

      • Dzisiaj nasi uczniowie z klas I – III mieli okazję wziąć udział w zajęciach z robotyki.

       Za pomocą komputerowego projektu i klocków LEGO każdej grupie udało się  zbudować i uruchomić swojego robota.

       Autor tekstu i zdjęć: mgr Elżbieta Leśniak

      • 2019/2020

      • "Rok szkolny 2019/2020 uważam za otwarty"

       W uroczystości uczestniczyli uczniowie, ich rodzice, a nawet dziadkowie, a także nauczyciele i pracownicy szkoły. Podczas akademii- w krótkim występie artystycznym- jej gospodarze zaprezentowali zebranym  wartości i postawy ważne dla szkolnej społeczności Kennedy'ego, jakimi są: prawda, dobro, kreatywność, samodzielność, solidarność, odpowiedzialność, zaangażowanie, pasja, radość, odkrywanie. Utwory muzyczne oraz krótkie filmy archiwalne pozwoliły na refleksję przypominającą o obchodach 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz napaści zbrojnej na Polskę hitlerowskich Niemiec oraz ZSRR.

       Wydarzeniu towarzyszyło pasowanie pierwszoklasistów na uczniów Kennedy'ego.

       Uroczysta akademia została przygotowana przez uczniów klasy Va i Vb.

       Nad przygotowaniami czuwały: mgr Mart Guja oraz mgr Justyna Przepadło.

       Autorką zdjęć jest mgr Justyna Przepadło.