• Petycje

      • Petycja z dnia 21.09.2018 r.

      • Wpłynęły petycje.

       Petycja I o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w Jednostce - na dzień złożenia wniosku, w przedmiocie kształcenia zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach/jednostkach.

       Petycja II w sprawie zapewnienia uczniom stałego i bezpłatnego dostępu do wody pitnej w szkołach.

       Data złożenia petycji: 21.09.2018 r.

       Przewidywany termin jej załatwienia: do dnia 15.12.2018 r.

       petycja_zdrowa-woda_otrzymane_21.09.2018.pdf

      • Petycja z dnia 21.08.2018 r.

      • Wpłynęła petycja w zakresie przeprowadzenia analizy i rozważenia instalacji na dachu budynku szkoły - testowo lub docelowo - systemów fotowoltaicznych, polegających na przetwarzaniu z promieniowania światła słonecznego i przekształceniu jej w energię elektryczną.

       Data złożenia petycji: 21.08.2018 r.

       Przewidywany termin jej załatwienia do dnia 21.11.2018 r.

       petycja..pdf

      • Odpowiedź na petycję z dnia 21.08.2018 r.

      • Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentacji budowlanej stwierdzono, że dach budynku szkoły nie nadaje się do montażu systemów fotowoltaicznych polegających na przetwarzaniu z promieniowania z światła słonecznego i przekształceniu jej w energię elektryczną.

       petycja-odpowiedz.pdf

      • Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z 21.08.2018 r.

      • Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej złożony w dniu 21 sierpnia 2018 r.:

       ad. 1.

       Dyrektor szkoły opublikował informację o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej pod adresem 

       https://zso5.bytom.pl

       ad. 2.

       Dokonano całkowitej wymiany oświetlenia w budynku szkoły (sale szkolne, pomieszczenia, korytarze) stanowiącą część zadań termomodernizacyjnych obiektu przeprowadzonych w 2015 roku. Wykonawca zainstalował energooszczędne a zarazem wydajne źródła światła spełniające normy oświetleniowe.

       wniosek_odpowiedz.pdf

      • Informacja o środkach poprawy efektywności energetycznej

      • Zgodnie z art. 6 ust. 3  ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016r., poz. 831)  dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Bytomiu informuje, że stosuje następujące środki poprawy efektywności energetycznej:

       1. Obniżone zużycie energii cieplnej wynikającej z termomodernizacji budynku szkoły.

       2. Obniżone zużycie energii cieplnej wynikające z modernizacji węzła cieplnego znajdującego się w budynku szkoły.

       3. Obniżone zużycie energii cieplnej wynikające z wymiany oświetlenia i zastosowaniu żarówek spełniających normy energetyczne i oświetleniowe dla budynków szkjolnych.