• Dzień Otwarty SP26
     • Pracownia nauczania początkowego
     • Pracownia nauczania początkowego
     • Dzień Języka Ojczystego
     • Zielona kraina
     • Edukacja ze smakiem
     • A może budownictwo na Politechnice Śląskiej?
      • Obchody 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości w Naszej Szkole.

       W tym roku przypada 101 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W trosce o pamięć dla tego historycznego wydarzenia oraz kształtując patriotyczne postawy młodego pokolenia, w piątek 8 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Narodowe Święto Niepodległości. Z tej okazji uczniowie wszystkich klas, pod kierunkiem swoich wychowawców, przygotowali prezentacje (wystawki i gazetki) przybliżające zwiedzającym bogatą historię i kulturę naszego kraju. Włączając się w akcję Ministra Edukacji Narodowej „Szkoła do hymnu” o 11:11 wspólnie odśpiewaliśmy cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”, a uroczysty charakter tego dnia podkreślały też barwy narodowe zaakcentowane w strojach zarówno uczniów jak i nauczycieli.

      • "Podróż w czasie".

       7 listopada 2019r. uczniowie klas 5a i 5b uczestniczyli w warsztatach z zakresu geografii, geologii i biologii zorganizowanych przez Muzeum Ziemi na Wydziale Nauk Przyrodniczych w Sosnowcu. Prowadzącą warsztaty była dr Małgorzata Rahmonov.

       Nasi uczniowie zgłębiali swoją wiedzę podczas zajęć "Podróż w czasie" oraz "Elementy pogody". Dzięki wielu pomocom dydaktycznym uczniowie "przenieśli się w czasie" do ery prekambryjskiej, paleozoicznej i mezozoicznej", a następnie zobaczyli, na czym polegają pomiary meteorologiczne i obserwacje. Organizatorami i opiekunami wyjazdu edukacyjnego byli: Dyrektor Alfred Kijowski, mgr Marta Guja oraz mgr Justyna Przepadło

      • Teatr Szkoła w BCK

       Dnia 5 listopada uczniowie klasy 5a pod opieką mgr Aurelii Wilczańskiej i mgr Justyny Janickiej uczestniczyli w kolejnych warsztatach z cyklu Teatr Szkoła w Bytomskim Centrum Kultury. Podczas zajęć uczniowie kształtowali pozytywne postawy i wzmacniali motywację do twórczego myślenia i działania.

       Autor tekstu i zdjęć: mgr Aurelia Wilczańska.

      • "Dynia piękna i zdrowa".

       Wyniki konkursu pod hasłem "Dynia piękna i zdrowa"
       I m. klasa 2a
       II m. klasa 3c
       III m. klasa 3b
       Wyróżnienia za wkład pracy i kreatywność otrzymują klasy:1a, 1c, 2b, 5c, 6a
       Konkurs przygotował i przeprowadził Samorząd Uczniowski wraz z opiekunkami: mgr Katarzyną Kotkowską, mgr Anna Kotlarską oraz mgr Tiną Sztuką.

      • SAMORZĄD UCZNIOWSKI

       W bieżącym roku szkolnym w skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

       Przewodnicząca: Magda Matys VIIIa

       Vice: Maja Halemba VII a i Zosia Halemba Va

       Rzecznik Praw Ucznia: Martyna Gryzik VIIa

       Skarbnik: Julian Garasimowicz VIa

       Opiekunki Samorządu Uczniowskiego: mgr Katarzyna Kotkowska, mgr Anna Kotlarska, mgr Tina Sztuka

      • Wspomnień czar - "Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!".

       26 AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA

       w tym roku pod hasłem

       "NIE ŚMIECIMY - SPRZĄTAMY - ZMIENIAMY!"

       Uczniowie naszej szkoły tradycyjnie wzięli udział w tegorocznej akcji. Wszystkie klasy naszej szkoły wykonały plakat o tematyce„ Stop plastikom- nie śmiecę ! „ . Ich prace ozdabiają tablice na terenie naszej szkoły.
       20 września klasy 7 a i 6 b pod opieką pana Mirosława Gawęckiego i pana Piotra Pietrzaka oraz klasa 3b pod opieką pani Tiny Sztuki symbolicznie sprzątały wyznaczony teren wokół szkoły i teren boiska szkolnego.
       W tygodniu poprzedzającym akcję pani Justyna Przepadło przeprowadziła na lekcjach geografii pogadankę z uczniami klas V-VIII na temat ograniczenia ilości odpadów w swoim otoczeniu (Zero Waste). Natomiast uczniowie klas I-III rozmawiali ze swoimi wychowawcami na temat segregowania odpadów.
       Podejmujcie działania, dzięki którym nauczymy się n

    • Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020

    • Rok szkolny 2019/2020 rozpoczniemy w naszej szkole w dniu 2 września 2019 roku.

     O godzinie 9:00 na sali gimnastycznej zgromadzą się dzieci klas pierwszych, drugich i trzecich szkoły podstawowej. W programie uroczystej inauguracji przewidziano ceremoniał pasowania naszych pierwszaków na uczniów Kennedy'ego.

     Natomniast o godzinie 10:30 w akademii rozpoczynającej rok szkolny weźmie udział młodzież: SP5a, SP5b, SP5c, SP6a, SP7a, SP8a i L3a.

     Po uroczystościach uczniowie i rodzice spotkają się z wychowawcami.

     Na świętowanie otwarcia nowego roku szkolnego 2019/2020 dyrektor szkoły serdecznie zaprasza społeczność Kennedy'ego: uczniów z rodzinami, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, absolentów oraz sympatyków szkoły!

    • Prawo rodziców do przeniesienia dziecka do Szkoły Podstawowej Nr 26

    • W związku z pytaniami mieszkańców Miechowic informujemy, że MOŻNA przenieść dziecko do naszej Szkoły Podstawowej Nr 26 w Bytomiu na mocy art. 205 ust. 2 (obecne klasy III) i ust. 5 (obecne klasy VI) Przepisów wprowadzających ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 60 z późn. zm.). Stanowią one, że istnieje możliwość przenoszenia uczniów szkół podstawowych na wniosek rodzica/opiekuna prawnego do szkół powstałych z przekształcenia dotychczasowych gimnazjów.

     Równocześnie uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25.02.2019 r. zwiększono granicę naszego obwodu podając w uzasadnieniu: „dokonano przeniesienia ulicy Felińskiego – numery nieparzyste od 1 do 61 z obwodu Szkoły Podstawowej nr 54 do obwodu Szkoły Podstawowej nr 26. Zmiana ta podyktowana została koniecznością racjonalnego wykorzystania miejsc uczniowskich w obydwu szkołach”.
     Od 1 września 2019 roku obwód Szkoły Podstawowej nr 26 przedstawia się następująco:
     ul. Droga Ewy – numery wszystkie,
     ul. Felińskiego – numery nieparzyste od 1 do 145,
     ul. Leśnictwo – numery wszystkie,
     ul. Nickla – numery wszystkie,
     ul. Relaksowa – numery wszystkie.

     W ślad za tymi uregulowaniami, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 26 w Bytomiu przyjmuje takie wnioski rodziców od dnia 4 lutego 2019 r. do dnia 15 marca 2019 roku. Odpowiedni formularz wniosku można wypełnić w sekretariacie szkoły w godzinach pracy od 7:00 do 15:30.
     Prosimy o przekazanie tej wiadomości zainteresowanym znajomym.
     Do pobrania wnioski o przyjęcia do szkoły: dziecka z rejonu szkoły lub dziecka spoza rejonu szkoły.