• KLASA ROZWOJU KREATYWNOŚCI
  OFERTA DLA OBECNYCH SZÓSTOKLASISTÓW

  W Gimnazjum nr 14 w ZSO nr 5 w Bytomiu Miechowicach przygotowaliśmy ciekawą propozycję dla uczniów, którzy obecnie chodzą do szóstych klas szkół podstawowych, a w przyszłym roku szkolnym będą uczniami pierwszej klasy gimnazjum.

 • KLASA ROZWOJU KREATYWNOŚCI
  OFERTA DLA OBECNYCH SZÓSTOKLASISTÓW

  Nasza propozycja to klasa rozwoju kreatywności, dla której opracowaliśmy innowację polegającą na wzbogaceniu programu nauczania o zajęcia, które będą miały na celu rozwijanie twórczego myślenia uczniów. Mamy tu na myśli nie tylko rozwijanie talentów twórczych – artystycznych, ale także uczenie twórczego, niestereotypowego myślenia i rozwiązywania wszelkich problemów.

 • KLASA ROZWOJU KREATYWNOŚCI
  OFERTA DLA OBECNYCH SZÓSTOKLASISTÓW

  Program klasy będzie urozmaicony i bogatszy o takie elementy jak lekcje w terenie – w galeriach, kinach, muzeach, teatrach i różnych instytucjach kultury, zajęcia w sali aktywności i ekspresji twórczej, która dla tej klasy zostanie przygotowana jeszcze w czasie wakacji, metody pracy wyrabiające umiejętność współpracy w grupie, metody aktywne i działania multimedialne.

 • KLASA ROZWOJU KREATYWNOŚCI
  OFERTA DLA OBECNYCH SZÓSTOKLASISTÓW

  Młodzież będzie mogła rozwinąć umiejętności i zainteresowania artystyczne, w tym teatralne, literackie, plastyczne.

 • KLASA ROZWOJU KREATYWNOŚCI
  OFERTA DLA OBECNYCH SZÓSTOKLASISTÓW

  Chcemy także zaprosić do korzystania z bogatej oferty zajęć sportowych. Dysponujemy wyremontowaną dużą salą gimnastyczną, podobnie odnowioną małą salą, powiększaną z roku na rok siłownią, stołami pingpongowymi, a przede wszystkim nowoczesnym boiskiem sportowym, na którym lekcje wychowania fizycznego są bardzo przyjemne.

 • KLASA ROZWOJU KREATYWNOŚCI
  OFERTA DLA OBECNYCH SZÓSTOKLASISTÓW

  Zależy nam na wyrobieniu u młodego człowieka chęci i potrzeby korzystania z bogatej oferty kulturalnej Śląska. Zależy nam także na dobrej współpracy z Rodzicami i włączeniu się chętnych Rodziców w przygotowywane atrakcje artystyczne. Nasza oferta jest zatem przygotowana tak, by zapewnić coś dla ciała i coś dla ducha.

 • KLASA ROZWOJU KREATYWNOŚCI
  OFERTA DLA OBECNYCH SZÓSTOKLASISTÓW

  Dodamy, że nasza szkoła znajduje się w bardzo ładnym miejscu, tuż obok lasu, zatem nauce i zabawie może towarzyszyć piękno przyrody i śpiew ptaków.

 • KLASA ROZWOJU KREATYWNOŚCI
  OFERTA DLA OBECNYCH SZÓSTOKLASISTÓW

  Proponowaną przez nas innowację zatwierdziło Śląskie Kuratorium Oświaty. Czekamy na Was. To nasza propozycja, a Wasza decyzja. Serdecznie zapraszamy.

 • KLASA EUROPEJSKA
  OFERTA DLA OBECNYCH SZÓSTOKLASISTÓW

  Zapraszamy Was do klasy europejskiej, w której poznacie kraje kontynentu europejskiego, systemy polityczne oraz poszerzycie znajomość języka angielskiego.

 • KLASA EUROPEJSKA
  OFERTA DLA OBECNYCH SZÓSTOKLASISTÓW

  Program nauczania w tej klasie będzie bardzo ciekawy, gdyż będziecie mogli wyjeżdżać na wycieczki krajowe i zagraniczne, korzystać ze współpracy z ambasadami i konsulatami krajów europejskich oraz z Wydziałem Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Część zajęć będzie prowadzona w terenie. Rozwiniecie swoje zainteresowania związane z turystyką i krajoznawstwem.

 • KLASA EUROPEJSKA
  OFERTA DLA OBECNYCH SZÓSTOKLASISTÓW

  W naszej szkole skorzystacie z wyremontowanej sali gimnastycznej, nowego boiska sportowego, siłowni oraz z jadalni. Ponadto będziecie mogli uczestniczyć w wielu zajęciach pozalekcyjnych zarówno sportowych jak i edukacyjnych.

  Kennedy!!! - Tu znajdziesz czas na naukę i dobra zabawę!!!!

 • KLASA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
  OFERTA DLA OBECNYCH SZÓSTOKLASISTÓW

  Cały otaczający nas świat przenika technika na coraz wyższym poziomie. Zmiany wynikające z postępu naukowo-technicznego wymagają odpowiedniego kształcenia w ramach obu przedmiotów. Fizyka kształtuje przyszłych naukowców, technika inżynierów.

 • KLASA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
  OFERTA DLA OBECNYCH SZÓSTOKLASISTÓW

  Nie wystarczy jedynie znać, należy umieć zastosować. Posiadać wyobraźnię przyrodniczą i techniczną dla przyszłych odkryć i wynalazków. Ponieważ nowa podstawa programowa daje ograniczony czas na realizację tych przedmiotów celowym wydaje się stworzenie klasy matematyczno – przyrodniczej „Fizmatech”, w której mogą rozpocząć kształcenie przyszli naukowcy, inżynierowie i lekarze.

 • KLASA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
  OFERTA DLA OBECNYCH SZÓSTOKLASISTÓW

  Gimnazja i licea stanowią dzisiaj nierozerwalną całość. Już w gimnazjum uczniowie muszą podjąć decyzję o dalszej karierze. Innowacja „Fizyka technika i matematyka – razem możemy więcej” daje możliwość sprawdzenia się w praktycznym działaniu w oparciu o rzetelną wiedzę.

 • KLASA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
  OFERTA DLA OBECNYCH SZÓSTOKLASISTÓW

  W naturalny sposób wiedza przyrodnicza staje się dopełnieniem, a zarazem dodatnim sprzężeniem zwrotnym obu dziedzin. Innowacja skierowana jest do uczniów klasy II – III planowanej klasy matematyczno – przyrodniczej.

 • KLASA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
  OFERTA DLA OBECNYCH SZÓSTOKLASISTÓW

  Czas jej realizacji przypada od 1.09.2015 do 29.06.2018 r. Jest więc propozycją dla tegorocznych szóstoklasistów. Realizacja innowacji stanowi przygotowanie uczniów do egzaminów gimnazjalnych, konkursów, wystaw, służy wdrożeniu do przyszłej twórczej pracy.

 • KLASA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
  OFERTA DLA OBECNYCH SZÓSTOKLASISTÓW

  Starano się zaplanować zabawę będącą zarazem pasjonującą i bardzo poważną nauką. Wydawałoby się nudne dla ucznia teorie mają otrzymać tu barwę i żywą ilustrację.

 • KLASA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
  OFERTA DLA OBECNYCH SZÓSTOKLASISTÓW

  W klasie pierwszej poznajemy się, uczymy podstaw matematyki i fizyki. W klasie drugiej i trzeciej działamy, poznajemy przyrodę. Liczne: doświadczenia, pokazy, wykłady, wyjazdy – SUPER ZABAWA!

 • Rozpoczęcie roku szkolnego

  WTOREK, 1 WRZEŚNIA 2015

  GODZ. 9:00 III gimnazjum, I liceum, II liceum, III liceum

  GODZ. 10:00 I gimnazjum, II gimnazjum

Lista podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016
Klasy I gimnazjum nie zakupują podręczników

Egzaminy poprawkowe


Chemia, poniedziałek, 2015-08-24, godz. 10:00
Uczeń klasy gimnazjum I b
Uczeń klasy gimnazjum I c
Uczeń klasy gimnazjum I c
Uczeń klasy gimnazjum II a
Uczeń klasy gimnazjum II a
Uczeń klasy gimnazjum II e

Fizyka, poniedziałek, 2015-08-24, godz. 9:00
Uczeń klasy gimnazjum I b
Uczeń klasy gimnazjum I c

Informatyka, poniedziałek, 2015-08-24, godz. 10:00
Uczeń klasy liceum I A

Język angielski, poniedziałek, 2015-08-24, godz. 9:00
Uczeń klasy liceum I A
Uczeń klasy liceum I A

Język niemiecki, wtorek, 2015-08-25, godz. 9:00
Uczeń klasy gimnazjum I b
Uczeń klasy gimnazjum I b
Uczeń klasy gimnazjum I c
Uczeń klasy gimnazjum I c
Uczeń klasy gimnazjum II c

Język polski, środa, 2015-08-26, godz. 9:00
Uczeń klasy gimnazjum I a
Uczeń klasy gimnazjum I b
Uczeń klasy gimnazjum I b
Uczeń klasy gimnazjum I b
Uczeń klasy gimnazjum II d
Uczeń klasy gimnazjum II d
Uczeń klasy gimnazjum II e

Matematyka, środa, 2015-08-26, godz. 9:00
Uczeń klasy gimnazjum I c
Uczeń klasy gimnazjum II c
Uczeń klasy gimnazjum II c
Uczeń klasy gimnazjum II c
Uczeń klasy gimnazjum II c
Uczeń klasy gimnazjum II c
Uczeń klasy liceum I A
Uczeń klasy liceum I A

Matematyka, czwartek, 2015-08-27, godz. 9:00
Uczeń klasy gimnazjum I a
Uczeń klasy gimnazjum II e
Uczeń klasy gimnazjum II e
Uczeń klasy gimnazjum II e
Uczeń klasy liceum II A
Uczeń klasy liceum II A
Wydawca
Dyrektor ZSO nr 5 w Bytomiu
Alfred Kijowski
Opiekun serwisu
Tatiana Buchta
Działy tematyczne
Bytomskie Koło Terenowe PTG

Justyna Przepadło
Marta Guja
Małgorzata Bosek
Karina Dyba
Monika Maruszczyk
Alfred Kijowski
Szkolne Koło PCK
Justyna Przepadło
Justyna Janicka
Monika Maruszczyk
Szkolne Koło LOP
Karina Dyba
Małgorzata Bosek
Szkolne Koło TMB
Adam Kubacz
Art Doorway
Jolanta Wąsek
Anna Meiser
Osiągnięcia
Krystyna Marusiak
Biblioteka
Jadwiga Korchmalska
Justyna Janicka
Sport szkolny
Ewa Pietrzak
Samorząd Uczniowski Gimnazjum
Marta Guja
Monika Maruszczyk
Anna Mrozek
Samorząd Uczniowski Liceum
Anna Okwiecińska
Joanna Sitek
Teksty
Iwona Konieczna
Barbara Story
Karolina Świerk
Gabriela Kiełbicka
Katarzyna Białoskórska
Elżbieta Beblik
Ewa Dziendziel
Jolanta Bednorz
Joachim Bednorz
Marcin Paś
Tomasz Sanecki
Janusz Rymarz
Agata Całus
Magdalena Banysz
Filip Stotko
Zdjęcia
Jolanta Bednorz
Joachim Bednorz
Dariusz Adamski
Radosław Buchta
Julia Grot
Patrycja Szlichta
Martyna Knopik
Daria Kurz
Karolina Ziętek
Marek Cofałka
Filip Niedziela
Archiwum UM w Bytomiu
Archiwum ZSO 5 w Bytomiu
Nagrania
Radosław Buchta
Administrator serwisu
Radosław Buchta