W czwartek 23 października 2014 o godz. 18:00 w kościele pw. Św. Trójcy w Bytomiu
zostanie odprawiona Msza Św. w intencji śp. dyr. Violetty Praszkowskiej w I rocznicę śmierci

Zebrania Rodziców w środę 22 października 2014

o 1700 rodzice uczniów klasy trzecich gimnazjum
obowiązkowe spotkanie z Dyrektorem w stołówce szkolnej
w celu zapoznania z procedurami dotyczącymi egzaminów zewnętrznych
także o 1700 rodzice uczniów pozostałych klas - konsultacje w salach lekcyjnych

Przydział sal lekcyjnych można zobaczyć tutaj.

Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia...

Anna Meiser, nauczyciel języka polskiego i zajęć artystycznych, pedagog szkolny
Tatiana Buchta, nauczyciel matematyki i biologii, opiekun serwisu.

Relacja filmowa w przygotowaniu
Więcej…14 października 2014 r. w ZSO nr 5 im. J. F. Kennedy’ego w Bytomiu Miechowicach odbyły się uroczystości związane z obchodami 30 – lecia istnienia szkoły.

Jubileusz rozpoczął się o godzinie 9.00 mszą świętą odprawioną w kościele Parafii Bożego Ciała. Następnie goście, pracownicy i młodzież spotkali się na uroczystej akademii w odnowionej sali gimnastycznej. Uroczystości uświetnili swą obecnością prezydent Miasta Bytomia Damian Bartyla i zastępca prezydenta Aneta Latacz wraz z przedstawicielami Wydziału Edukacji UM i radnymi Rady Miejskiej Bytomia.

Gościliśmy dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół, przedstawicieli bytomskich organizacji i instytucji oraz proboszczów miechowickich parafii Bożego Ciała i św. Krzyża.

Zaszczycili nas obecnością dawni nauczyciele, w tym pierwsza dyrektor szkoły Janina Pilśniak, urzędująca w latach 1984-1991 oraz jej następczyni, Maria Gąbin – Kwiecień, piastująca tę funkcję w latach 1991-1989.

Zmarłą w ubiegłym roku dyrektor Violettę Praszkowską symbolizowała biała róża na pustym krześle w pierwszym rzędzie...

Obecny dyrektor ZSO 5 w Bytomiu Alfred Kijowski otworzył oficjalną część uroczystości, której scenariusz  przygotowała Gabriela Kiełbicka we współpracy z Iwoną Konieczną.

Akademię prowadzili: Magdalena Jara-Pawlak, absolwentka z roku 2004 (zobacz Nagrody Prezydenta Bytomia), Jakub Noculak, absolwent z roku 2013 oraz gimnazjalistka Paulina Stajniak i licealistka Karolina Ziętek. W części artystycznej udział wzięli uczniowie, absolwenci oraz rodzice uczniów.

Rozpoczęła Milena Dzieniszewska, absolwentka z 2004 r. (zobacz Nagrody Prezydenta Bytomia) z Dariuszem Kurzeją - założycielem Śląskiej Szkoły Tańca.

Przygotowany przez Martę Guję uczeń klasy 3b gimnazjum, Jakub Wujek, wyrecytował w języku angielskim wiersz Edwarda Leara "A table and a chair".

W śląskich strojach regionalnych wystąpili gimnazjaliści Michelle Bożentka, Aleksandra Krzosa i Wojciech Krasoń przygotowani przez Jolantę Wąsek.

Wspomnienia na temat 26 Drużyny ZHP, związanej ze szkołą od początku jej istnienia, w niezwykle barwny sposób przedstawił jej założyciel, druh Adam Żurawski oraz Bartosz Noculak - obecny drużynowy.

Na gitarze wraz ze swym ojcem zagrał gimnazjalista Nikodem Bartnik, uczeń klasy 3b, a umiejętności wokalne zaprezentowali: Aleksandra Krzosa, uczennica klasy 2a gimnazjum i Dominik Żaczek, absolwent z roku 2011.

Prezydent Damian Bartyla przekazał szkole kwotę 1 500 PLN, a wiceprezydent Aneta Latacz, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej "Miechowice" Joanna Koch-Kubas i dyrektor Domu Kombatanta Jolanta Lesiczka - listy gratulacyjne i pamiątkowe upominki. Dyrektor Alfred Kijowski wręczył nauczycielom nagrody za osiągnięcia w ubiegłym roku szkolnym.

Cześć artystyczną zakończył występ Julii Kality i Jakuba Noculaka - absolwentów z roku 2013 oraz kapeli "Wnuki", która zaprezentowała utwory specjalnie napisane na tę okazję.

Atrakcją jubileuszu były także wspomnieniowe wystawy przygotowane przez nauczycieli, uczniów i absolwentów.

Kroniki Szkoły Podstawowej nr 26, VIII LO i kronikę Gimnazjum nr 14 przygotowała do prezentacji Anna Meiser. Autorami wystaw historycznych byli: Krystyna Marusiak, Elżbieta Beblik, Anna Mrozek i Piotr Pietrzak, a prezentacji sportowych - Józef Potepa.

Wystawę prezentującą działalność LOP przygotowała Karina Dyba, zaś prezentację zoologiczną - Małgorzata Bosek. Współpracę z WWF i PTG przedstawili Justyna Przepadło, Monika Maruszczyk, Marta Guja i Dariusz Adamski.

Kronikę szkolnego kółka teatralnego przygotowała Iwona Konieczna.

Mogliśmy zobaczyć dziesiątki fotografii, dyplomów, pucharów sportowych, kroniki szkolne, medale zdobywane przez trzydzieści lat, a także pamiątki naszych absolwentów - sportowców, podróżników, ludzi świata mody, którzy osiągnęli znaczące sukcesy zawodowe.

Zabytkową ławkę szkolną ("Ławeczkę trzydziestolecia") przekazali Jolanta i Joachim Bednorzowie, którzy przygotowali także jubileuszową półrotundę, na której można było dokonać okolicznościowego wpisu. Zwiedzający mogli także pozostawić pisany ślad swego uczestnictwa w księdze wpisów przygotowanej i podarowanej szkole przez Elżbietę Beblik. 

Kolejną pamiątką jubileuszu było „drzewo pedagogiczne”, zawierające fotografie obecnego grona pedagogicznego i historię szkoły, przygotowane przez Zbigniewa Mazura i Jolantę Kamińską-Widera.

Po uroczystościach oficjalnych i obejrzeniu wystaw goście i gospodarze udali się na poczęstunek. Przy jubileuszowym torcie snuły się wspomnienia, składano kolejne życzenia i spędzano czas w bardzo miłej, niemal rodzinnej atmosferze.

Działające na terenie szkoły Koło PTG spotkało się przy jubileuszowej pizzy. Członkinie koła, Justyna Przepadło, Marta Guja, Monika Maruszczyk, Karina Dyba i Małgorzata Bosek oraz Joanna Sitek, kilka dni wcześniej dużym nakładem sił przygotowały gry terenowe - imprezę towarzyszącą obchodom (zobacz artykuł pt. "Gry terenowe na 30-lecie ZSO 5").

Autorką scenografii była Jolanta Kamińska-Widera, prezentację multimedialną oraz wydruki wielkoformatowe przygotowała Tatiana Buchta, a wsparcie techniczne zapewnili: Irena Dyla, Anna Okwiecińska, Mirosław Gawęcki i Radosław Buchta.

Przygotowaniem obchodów zajmowali się również pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie. W całej szkole, we wszystkich klasach prezentowali rocznicowe gazetki i przystroili swoje sale.

Klasa 3b gimnazjum stawiła się na obchodach niemal w komplecie, a ich pomoc podczas przygotowań i w trakcie akademii była nieoceniona. Licealistka Patrycja Szlichta wykonała dokumentację zdjęciową uroczystości - m. in. jej prace wykorzystane są w tym artykule. Piotr Rasała z klasy 2 liceum odpowiadał za obsługę prezentacji multimedialnej, zaś uczniowie klasy 3b gimnazjum Kacper Heyser i Dawid Gadziński odpowiadali za prawidłowe nagłośnienie akademii.

Uroczystości zakończyły się około godziny 17.00. Umówiliśmy się na spotkanie za kolejnych dziesięć lat. 

Wszystkim, którzy poświęcili swój czas, środki i umiejętności, a także udostępnili sprzęt, składamy serdeczne podziękowania.

Uroczyste odsłonięce tablicy pamiątkowej

Tomasz Sanecki, UM Bytom.

Walka o wolność i suwerenność kraju oraz przede wszystkim wiara w Ojczyznę. Te cechy charakteryzowały kobiety, które protestowały przeciwko stanowi wojennemu, nie godząc się na prześladowania i dyskryminację. W Miechowicach mieszkańcy oddali hołd internowanym bohaterkom stanu wojennego.

Dziś przywracamy pamięć, o kobietach – działaczkach, studentkach, żonach i matkach, których losy skrzyżowały się w 1982 roku w miechowickim ośrodku internowania – mówił Prezydent Bytomia Damian Bartyla podczas odsłonięcia tablicy upamiętniającej internowane w stanie wojennym kobiety. Uwięzione za strajki, protesty przeciwko stanowi wojennemu, sprzeciwiające się podporządkowaniu władzom PRL i zaangażowane w działalność opozycyjną nie poddały się i nie pozwoliły odebrać sobie wiary w ojczyznę – dodał Bartyla.

W Domu Pomocy Społecznej „Wędrowiec” w Miechowicach, w 1982 roku w okresie stanu wojennego, utworzono jeden z czterech działających w PRL-u obozów dla internowanych kobiet. W miechowickim obozie więziono w okresie jego działania ponad 50 kobiet, głównie mieszkanek byłego województwa katowickiego, ale też mieszkanek południowej części Polski. Władze PRL unikały nazwy obóz, dlatego w oficjalnym obiegu mówiono o ośrodku odosobnienia dla internowanych. Ze wspomnień internowanych zebranych między innymi w najnowszej publikacji Towarzystwa Miłośników Bytomia i Gminy Bytom „Wspomnienia ze stanu wojennego o obozie dla internowanych kobiet w Bytomiu- Miechowicach”, dowiadujemy się więcej o codzienności więzionych. O trudnych warunkach bytowych, dyskryminacji, nękaniu, utrudnianiu dostępu do lekarzy i kontaktów z rodziną. Książka zawiera też świadectwo internowanych kobiet, które po wielu latach zdecydowały się ujawnić wszystkie fakty z okresu odosobnienia. Nie zabrakło ich także dzisiaj podczas uroczystego odsłonięcia pamiątkowej tablicy.

W uroczystym odsłonięciu pamiątkowej tablicy uczestniczyła młodzież naszego gimnazjum z klasy III b i III d wraz z nauczycielami p. Józefem Potępą i p. Dariuszem Adamskim. Po uroczystości w Domu Pomocy Społecznej „Wędrowiec” wszyscy uczestnicy wraz z prezydentem Bytomia, Panem Damianem Bartylą spotkali się w Zespole Szkól Ogólnokształcących nr 5 im. J. F. Kennedy’ego w Miechowicach wspominając wydarzenia internowania i okresu stanu wojennego. Uczestnicy spotkania wspomnieniowego otrzymali książkę „Wspomnienia z okresu stanu wojennego o obozie dla internowanych kobiet w Bytomiu – Miechowicach” przygotowaną przez Towarzystwo Miłośników Bytomia, a wydaną ze środków Gminy Bytom.

Wykłady w Wydziale Nauk o Ziemi

Justyna Przepadło, nauczyciel geografii i edukacji dla bezpieczeństwa, przewodnicząca Bytomskiego Koła Terenowego PTG.

16 października 2014 r. uczniowie klasy II A LO oraz członkinie geograficznego koła zainteresowań uczestniczyli w wykładach dra Andrzeja Boczarowskiego "Budowa Układu Słonecznego" i "Ziemia we Wszechświecie". Wykłady odbyły się w Wydziale nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, z którym nasza szkoła współpracuje. Opiekunami grupy były mgr Marta Guja i mgr Justyna Przepadło.