Listę podręczników do gimnazjum i liceum
obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015 można pobrać tutaj

Inauguracja współpracy z WNoZ UŚ

Justyna Przepadło, przewodnicząca Bytomskiego Koła Terenowego PTG
Zdjęcia: Justyna Przepadło, Adam Hibszer.

24 czerwca 2014 r. na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu odbyło się spotkanie inaugurujące oficjalną współpracę Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. J. F. Kennedy'ego w Bytomiu z Wydziałem. W spotkaniu uczestniczyli: dr hab. Jerzy Cabała - Prodziekan ds. Kształcenia i Promocji Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, dr hab. Adam Hibszer - Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego d/s Współpracy ze Szkołami, mgr Alfred Kijowski - Dyrektor ZSO nr 5 w Bytomiu oraz mgr Justyna Przepadło - Przewodnicząca Bytomskiego Koła Terenowego Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Przypomnieć należy, że nawiązanie współpracy opartej o ideę patronatu było możliwe dzięki podpisaniu listu intencyjnego oraz przychylności władz WNoZ UŚ. Nadrzędne cele współpracy, jakie ustalono podczas spotkania to:

  1. Popularyzacja nauki wśród młodzieży i środowisk lokalnych;
  2. Promowanie świadomości i wrażliwości dotyczącej otaczającego świata wśród młodego pokolenia;
  3. Wspieranie w zakresie nauki geografii;
  4. Budowa związków między edukacją na poziomie szkolnym i akademickim;
  5. Przygotowanie młodzieży do podjęcia studiów na Uniwersytecie Śląskim w szczególności na Wydziale Nauk o Ziemi.
Ustalono, że uczniowie naszego gimnazjum i liceum będą mogli uczestniczyć w wykładach, warsztatach i zajęciach terenowych prowadzonych przez pracowników WNoZ UŚ w Sosnowcu. Przedstawiciele ZSO Nr 5 w Bytomiu zapoznali się z bazą naukową i dydaktyczną uczelni oraz zwiedzili wystawę poświęconą Jubileuszowi 40-lecia Wydziału Nauk o Ziemi.

Działania profilaktyczne PPIS w Bytomiu

Beata Skalska, kancelaria ZSO.

W związku z działaniami prowadzonymi w ramach profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych oraz konsekwencji nieodpowiedzialnego korzystania z promieniowania UV, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu zwrócił się z prośbą o zamieszczenie materiałów edukacyjnych na naszej stronie internetowej.

Z treścią tych materiałów można się zapoznać tutaj.

Myślę i działam bezpiecznie

Justyna Przepadło, nauczyciel geografii i edukacji dla bezpieczeństwa
Monika Maruszczyk, nauczyciel religii.

12 czerwca odbył się w naszej szkole konkurs "Myślę i działam bezpiecznie" Wzięło w nim udział 15 gimnazjalistów. Konkurs w ramach Tygodnia Profilaktyki zorganizowały opiekunki Szkolnego Koła PCK- Monika Maruszczyk i Justyna Przepadło.

Oto zwycięzcy konkursu:

1 miejsce Magdalena Banysz, klasa 2f

2 miejsce Agnieszka Pomian, klasa 3f

3 miejsce ex equo Angelika Szarzyńska, klasa 2a, Angelika Jakimczuk, klasa 3c, Agnieszka Dulka, klasa 1e, Daria Michalik, klasa 1b

Samorząd Przyjazny Szkole

źródło: www.bytom.pl.

Bytom został odznaczony tytułem „Samorząd Przyjazny Szkole Rozwijającej Uczenie się Uczniów”. Nagrodę odebrała w sobotę 7 czerwca 2014 na Zamku Królewskim w Warszawie wiceprezydent Bytomia Aneta Latacz w trakcie Spotkania Samorządowców i Dyrektorów Szkół.

Tytuł przyznawany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, które od 2000 roku prowadzą w Polsce program, promujący edukację skoncentrowaną na rozwijaniu przez uczniów kompetencji kluczowych. Bytomską szkołą, którą bierze udział w programie jest nasze Gimnazjum nr 14.