• KLASA ROZWOJU KREATYWNOŚCI
  OFERTA DLA OBECNYCH SZÓSTOKLASISTÓW

  W Gimnazjum nr 14 w ZSO nr 5 w Bytomiu Miechowicach przygotowaliśmy ciekawą propozycję dla uczniów, którzy obecnie chodzą do szóstych klas szkół podstawowych, a w przyszłym roku szkolnym będą uczniami pierwszej klasy gimnazjum.

 • KLASA ROZWOJU KREATYWNOŚCI
  OFERTA DLA OBECNYCH SZÓSTOKLASISTÓW

  Nasza propozycja to klasa rozwoju kreatywności, dla której opracowaliśmy innowację polegającą na wzbogaceniu programu nauczania o zajęcia, które będą miały na celu rozwijanie twórczego myślenia uczniów. Mamy tu na myśli nie tylko rozwijanie talentów twórczych – artystycznych, ale także uczenie twórczego, niestereotypowego myślenia i rozwiązywania wszelkich problemów.

 • KLASA ROZWOJU KREATYWNOŚCI
  OFERTA DLA OBECNYCH SZÓSTOKLASISTÓW

  Program klasy będzie urozmaicony i bogatszy o takie elementy jak lekcje w terenie – w galeriach, kinach, muzeach, teatrach i różnych instytucjach kultury, zajęcia w sali aktywności i ekspresji twórczej, która dla tej klasy zostanie przygotowana jeszcze w czasie wakacji, metody pracy wyrabiające umiejętność współpracy w grupie, metody aktywne i działania multimedialne.

 • KLASA ROZWOJU KREATYWNOŚCI
  OFERTA DLA OBECNYCH SZÓSTOKLASISTÓW

  Młodzież będzie mogła rozwinąć umiejętności i zainteresowania artystyczne, w tym teatralne, literackie, plastyczne.

 • KLASA ROZWOJU KREATYWNOŚCI
  OFERTA DLA OBECNYCH SZÓSTOKLASISTÓW

  Chcemy także zaprosić do korzystania z bogatej oferty zajęć sportowych. Dysponujemy wyremontowaną dużą salą gimnastyczną, podobnie odnowioną małą salą, powiększaną z roku na rok siłownią, stołami pingpongowymi, a przede wszystkim nowoczesnym boiskiem sportowym, na którym lekcje wychowania fizycznego są bardzo przyjemne.

 • KLASA ROZWOJU KREATYWNOŚCI
  OFERTA DLA OBECNYCH SZÓSTOKLASISTÓW

  Zależy nam na wyrobieniu u młodego człowieka chęci i potrzeby korzystania z bogatej oferty kulturalnej Śląska. Zależy nam także na dobrej współpracy z Rodzicami i włączeniu się chętnych Rodziców w przygotowywane atrakcje artystyczne. Nasza oferta jest zatem przygotowana tak, by zapewnić coś dla ciała i coś dla ducha.

 • KLASA ROZWOJU KREATYWNOŚCI
  OFERTA DLA OBECNYCH SZÓSTOKLASISTÓW

  Dodamy, że nasza szkoła znajduje się w bardzo ładnym miejscu, tuż obok lasu, zatem nauce i zabawie może towarzyszyć piękno przyrody i śpiew ptaków.

 • KLASA ROZWOJU KREATYWNOŚCI
  OFERTA DLA OBECNYCH SZÓSTOKLASISTÓW

  Proponowaną przez nas innowację zatwierdziło Śląskie Kuratorium Oświaty. Czekamy na Was. To nasza propozycja, a Wasza decyzja. Serdecznie zapraszamy.

 • KLASA EUROPEJSKA
  OFERTA DLA OBECNYCH SZÓSTOKLASISTÓW

  Zapraszamy Was do klasy europejskiej, w której poznacie kraje kontynentu europejskiego, systemy polityczne oraz poszerzycie znajomość języka angielskiego.

 • KLASA EUROPEJSKA
  OFERTA DLA OBECNYCH SZÓSTOKLASISTÓW

  Program nauczania w tej klasie będzie bardzo ciekawy, gdyż będziecie mogli wyjeżdżać na wycieczki krajowe i zagraniczne, korzystać ze współpracy z ambasadami i konsulatami krajów europejskich oraz z Wydziałem Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Część zajęć będzie prowadzona w terenie. Rozwiniecie swoje zainteresowania związane z turystyką i krajoznawstwem.

 • KLASA EUROPEJSKA
  OFERTA DLA OBECNYCH SZÓSTOKLASISTÓW

  W naszej szkole skorzystacie z wyremontowanej sali gimnastycznej, nowego boiska sportowego, siłowni oraz z jadalni. Ponadto będziecie mogli uczestniczyć w wielu zajęciach pozalekcyjnych zarówno sportowych jak i edukacyjnych.

  Kennedy!!! - Tu znajdziesz czas na naukę i dobra zabawę!!!!

 • KLASA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
  OFERTA DLA OBECNYCH SZÓSTOKLASISTÓW

  Cały otaczający nas świat przenika technika na coraz wyższym poziomie. Zmiany wynikające z postępu naukowo-technicznego wymagają odpowiedniego kształcenia w ramach obu przedmiotów. Fizyka kształtuje przyszłych naukowców, technika inżynierów.

 • KLASA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
  OFERTA DLA OBECNYCH SZÓSTOKLASISTÓW

  Nie wystarczy jedynie znać, należy umieć zastosować. Posiadać wyobraźnię przyrodniczą i techniczną dla przyszłych odkryć i wynalazków. Ponieważ nowa podstawa programowa daje ograniczony czas na realizację tych przedmiotów celowym wydaje się stworzenie klasy matematyczno – przyrodniczej „Fizmatech”, w której mogą rozpocząć kształcenie przyszli naukowcy, inżynierowie i lekarze.

 • KLASA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
  OFERTA DLA OBECNYCH SZÓSTOKLASISTÓW

  Gimnazja i licea stanowią dzisiaj nierozerwalną całość. Już w gimnazjum uczniowie muszą podjąć decyzję o dalszej karierze. Innowacja „Fizyka technika i matematyka – razem możemy więcej” daje możliwość sprawdzenia się w praktycznym działaniu w oparciu o rzetelną wiedzę.

 • KLASA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
  OFERTA DLA OBECNYCH SZÓSTOKLASISTÓW

  W naturalny sposób wiedza przyrodnicza staje się dopełnieniem, a zarazem dodatnim sprzężeniem zwrotnym obu dziedzin. Innowacja skierowana jest do uczniów klasy II – III planowanej klasy matematyczno – przyrodniczej.

 • KLASA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
  OFERTA DLA OBECNYCH SZÓSTOKLASISTÓW

  Czas jej realizacji przypada od 1.09.2015 do 29.06.2018 r. Jest więc propozycją dla tegorocznych szóstoklasistów. Realizacja innowacji stanowi przygotowanie uczniów do egzaminów gimnazjalnych, konkursów, wystaw, służy wdrożeniu do przyszłej twórczej pracy.

 • KLASA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
  OFERTA DLA OBECNYCH SZÓSTOKLASISTÓW

  Starano się zaplanować zabawę będącą zarazem pasjonującą i bardzo poważną nauką. Wydawałoby się nudne dla ucznia teorie mają otrzymać tu barwę i żywą ilustrację.

 • KLASA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
  OFERTA DLA OBECNYCH SZÓSTOKLASISTÓW

  W klasie pierwszej poznajemy się, uczymy podstaw matematyki i fizyki. W klasie drugiej i trzeciej działamy, poznajemy przyrodę. Liczne: doświadczenia, pokazy, wykłady, wyjazdy – SUPER ZABAWA!

Lista podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016
Klasy I gimnazjum nie zakupują podręczników

Wspomnienia z wycieczki do Warszawy

Czerwiec. Gorąca atmosfera. Ostatnie sprawdziany, wystawianie ocen, jeszcze trzeba się uczyć, a tu chciałoby się… robić co innego. Na takie dolegliwości zalecamy wycieczkę. A jeśli chcemy żeby była to wycieczka przyrodniczo – matematyczno – humanistyczna, najlepiej pojechać do Warszawy. Tak też zrobiliśmy. My, tzn. czterdziestu pięciu uczniów klas drugich gimnazjum i trzy panie M (Monika Maruszczyk, Anna Mrozek i Anna Meiser).

Od 8 do 10 czerwca tego roku przebywaliśmy w Warszawie, a tu HISTORIA kłania się na każdym kroku. Warto było zacząć od Muzeum Powstania Warszawskiego. Dotknąć Serca Powstania. Przejść drogą powstańczych losów. Wejść do KANAŁU. Wysłuchać wspomnień i opowieści przewodniczek. Zobaczyć wstrząsający film o ruinach…

Potem przydał się nam spacer, zatem podążyliśmy do Parku Łazienkowskiego, żeby zobaczyć, jak to sobie żył nasz ostatni król i jego goście. No nieźle się mieli. Przy okazji – lekcja polskiego o teatrze stanisławowskim, paw na scenie (to biologia), piękne krajobrazy (geografia), a potem Chopin i jego romantyczne melodie płynące z… ławeczki (zajęcia artystyczne). A obok Belwederu Józef Piłsudski (to już historia z wos–em).

Tego dnia odwiedziliśmy także Cmentarz Powązkowski, jego wojskową część, gdzie znajdują się m.in. groby Alka, Rudego i Zośki. A w przyszłym roku lektura - „Kamienie na szaniec”.

Hotel „FOTEX” w Ząbkach wywarł na nas pozytywne wrażenie – miła obsługa, cicho, przyjemnie, można odpocząć – oczywiście, o ile ktoś jedzie na wycieczkę, żeby odpoczywać.

Zatem wypoczęci następnego dnia wyruszyliśmy zwiedzać co innego. Punktem kulminacyjnym dnia była kilkugodzinna wizyta w Centrum Nauki KOPERNIK. Zanim tam dotarliśmy, zobaczyliśmy Grób Nieznanego Żołnierza i udało nam się załapać na zmianę warty. Podążając za żołnierzami, którzy z warty zeszli, znaleźliśmy się pod gmachem Garnizonu. Dodamy, że jednym z ciekawszych doświadczeń wycieczkowych był nieustanne poszukiwanie toalety. Poszukiwane były w różnych miejscach, ale do Garnizonu w tym celu nie odważyliśmy się wejść. Podążyliśmy dalej…

Na Krakowskim Przedmieściu znaleźliśmy… nie, nie toalety… ale kilka ławeczek grających melodie Chopina. Dom, w którym mieszkał najpierw Chopin, potem Norwid. A u wylotu tej historycznej drogi - pomnik Mikołaja Kopernika (tu znów lekcje geografii i historii, ale też polskiego, bo za nami znajdował się gmach, przy którym toczy się jedna z akcji „Kamieni na szaniec”). Dodamy, że wreszcie znaleźliśmy toaletę i można było ruszyć dalej, czyli pod Pałac Prezydencki i ulubiony pomnik pani z historii – książę Józef Poniatowski na koniu, jakby był cesarzem rzymskim (nie koń, tylko książę oczywiście).

I wreszcie Centrum Nauki KOPERNIK. A tu niesamowite lekcje w praktyce – fizyka, chemia, biologia, zajęcia techniczne i różne połączenia nauk np. teatr fizyki, wdż i mechanika, logika, kryminalistyka i język polski. Można tam spędzić cały dzień i jeszcze wszystkiego nie doświadczyć. A w tle – Stadion Narodowy. A toalety – nie musimy dodawać – były rewelacyjne.

Tego dnia jeszcze wspięliśmy się na dach Biblioteki Uniwersyteckiej, gdzie są piękne ogrody i rzeźby, a z balkonu najlepiej widoczne jest Centrum Nauki KOPERNIK i… Stadion Narodowy.

Żeby spełnić oczekiwania wszystkich uczestników wycieczki, odwiedziliśmy jeszcze toalety w Bibliotece Uniwersyteckiej i udaliśmy się do „Złotych Tarasów”.

Trzeciego dnia widzieliśmy piękną klasycystyczną architekturę Warszawy, m.in. Pałac Krasińskich, Teatr Narodowy (czyli historia, zajęcia artystyczne, wiedza o kulturze). Nasz niezwykle sympatyczny przewodnik – pan Mirek z Biura INDEX – zaprowadził nas pod Pomnik Powstania Warszawskiego i w bardzo ciekawy sposób opowiadał o losach powstańców (ach, znowu ta historia!). Widzieliśmy także Pomnik Małego Powstańca – niezwykle wzruszający symbol pamięci o najmłodszych uczestnikach powstania warszawskiego.

Śladami najdawniejszej historii naszej obecnej stolicy – mury miejskie, barbakan, starówka – dotarliśmy do Kolumny Zygmunta i Zamku Królewskiego. Zwiedzanie Zamku Królewskiego było ostatnim punktem naszej warszawskiej przygody i ostatnią wycieczkową lekcją historii. Podróż powrotna upłynęła nam w miłej, spokojnej atmosferze – wszyscy spali, poza momentami, gdy korzystaliśmy z toalet. Niektórzy uczyli się do ostatnich sprawdzianów i odpowiedzi, bo następnego dnia wszyscy pójdziemy do szkoły na lekcje.

Końce zawsze są … takie, jakie są. Ta wycieczka była, jak to się potocznie określa, po prostu fajna. Wszystko dzięki temu, że wzięła w niej udział młodzież naszego gimnazjum, czyli bardzo sympatyczni, kulturalni młodzi ludzie (pani z obsługi hotelowej nie mogła się nachwalić i nadziwić, że ONI tacy grzeczni są). Panie opiekunki – nauczycielki naszej szkoły są super! Zawsze z poczuciem humoru i uśmiechem na twarzach.

Te wycieczkę organizowaliśmy z Biurem Podróży INDEX z Katowic. Polecamy to Biuro i, przede wszystkim, pana Mirka, naszego przewodnika!

 • Dzień 1 Dzisiaj na scenie puszczaja pawia
 • Dzień 1 Jak ten pan ciekawie opowiada skąd on to wszystko wie
 • Dzień 1 Muzyka Chopina jest taka wzruszająca
 • Dzień 1 Opowieści pana Mirka
 • Dzień 1 Pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego
 • Dzień 1 Tak mieszkał król latem
 • Dzień 1 Toaleta w Parku Łazienkowskim jest super
 • Dzień 1 Trzy panie M
 • Dzień 1 W amfiteatrze w Łazienkach
 • Dzień 2 A w dali Stadion Narodowy
 • Dzień 2 Centrum Nauki KOPERNIK lekcja wychowania fizycznego
 • Dzień 2 Hej ja sie tu nieźle uczę
 • Dzień 2 KOPERNIK ale zabawa
 • Dzień 2 KOPERNIK detektywi dwaj
 • Dzień 2 KOPERNIK widzieliście już wszystko
 • Dzień 2 Na lewo most a w środku my i Syrenka
 • Dzień 2 Na pomniku Mikołaja Kopernika
 • Dzień 2 No to panowie sto takich wycieczek
 • Dzień 2 Pod pomnikiem Mikołaja Kopernika
 • Dzień 2 W ogrodzie na dachu Bibiloteki
 • Dzień 2 Zadziała czy nie zadziała oto jest pytanie
 • Dzień 2 Zaraz będzie teatr z fizyki o prądzie elektrycznym
 • Dzień 2 zaraz wejdziemy na dach do ogrodu
 • Dzień 3 A tam za nami siedział król ale wyszedł
 • Dzień 3 Na placu przed Zamkiem Królewskim
 • Dzień 3 Oni zabrali nas w tę podróż
 • Dzień 3 Pod Pomnikiem Powstania Warszawskiego 1
 • Dzień 3 Pomnik Małego Powstańca
 • Dzień 3 Powrót A ja sie uczę chemii
 • Dzień 3 Powrót Cicho niektózy śpią
 • Dzień 3 Powrót Droga powrotna
 • Dzień 3 Powrót Taka fajna wycieczka że zaraz odlecę
 • Dzień 3 Powrót ojej już koniec wycieczki
 • Dzień 3 Radość zwiedzania
 • Dzień 3 Serce dzwonu spełnij nasze marzenia
 • Dzień 3 Taki fajny pan przewodnik
 • Dzień 3 Trzy raz dookoła serca dzwonu i spełnienie marzeń gotowe

Religie i struktury demograficzne świata

"Świat jest księgą,
a człowiek, który nie podróżuje -
czyta tylko jedną stronę"

Św. Augustyn

15 czerwca 2015 roku gościliśmy Panią dr hab. Annę Runge z Katedry Geografii Ekonomicznej Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Pani Profesor zapoznała zebranych uczniów i nauczycieli z tematami "Religie świata" oraz "Struktury demograficzne wybranych krajów świata". Największe zainteresowanie wśród zebranych wzbudziły religie rodzime, szamanizm, a także islam i religie subkontynentu indyjskiego.

Informacje zaprezentowane przez Panią dr hab. Annę Runge w drugim wykładzie pozwoliły lepiej zrozumieć przemiany demograficzne na świecie, w Europie i w naszym kraju. Przypomnieć należy, że nasi uczniowie uczestniczą w tego typu zajęciach wykładowych czy warsztatowych dzięki oficjalnej współpracy naszej szkoły z Wydziałem Nauk o Ziemi uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu.

 • IMG_9259
 • IMG_9263
 • IMG_9266
 • IMG_9267
 • IMG_9268
 • IMG_9274
 • IMG_9275
 • IMG_9276
 • IMG_9282

Podsumowanie działań profilaktycznych

Koniec roku szkolnego jest w naszej szkole – Gimnazjum nr 14 w ZSO nr 5 im. J. F. Kennedy’ego w Bytomiu - już tradycyjnie związany z podsumowaniami działań profilaktycznych. A w tym roku szkolnym było ich szczególnie dużo.

W Szkolnym Tygodniu Profilaktyki wzięły udział liczne klasy, których pracą kierował zespół wychowawców i pedagodzy szkolni. W tym tygodniu także przeprowadzono i rozstrzygnięto konkursy profilaktyczne. I tak w Szkolnym Konkursie Literackim „Istnieć bez tego, co uzależnia” I miejsce zdobyła praca literacka stworzona na lekcji języka polskiego, poświęconej profilaktyce – praca Weroniki Kapuśniak, Anny Pilorz, Marty Melki i Grzegorza Kozła z klasy III c. Miejsce II zajął Bartłomiej Stawiarz z klasy III b, natomiast miejsce III zajęły prace Magdaleny Dworak i Martyny Olszewskiej z klasy II a.

W Szkolnym Tygodniu Profilaktyki odbył się także międzyklasowy konkurs na plakat pod tytułem: „Powiem ci, co zrobić”. Pierwsze miejsce w tym konkursie zajęła klasa III e i jej imponujący, sugestywny plakat ze zdjęciem rtg płuc. Miejsce II zajęła Natalia Stępień z klasy II e. Przyznano dwa miejsca III, które zajęli: Maja Jagielska i Marlena Ciuraj z klasy II b oraz Agnieszka Masik i Karolina Celej z klasy III c.

Szkolne jury w składzie: pan dyrektor - Alfred Kijowski, pani wicedyrektor - Ewa Pietrzak, pani pedagog – Aurelia Przybylok i pani Anna Meiser oceniło także prace plastyczne stworzone w ramach konkursu „Znajdź właściwe rozwiązanie”. Był to międzyklasowy konkurs na labirynt lub grę pod wcześniej wymienionym hasłem. W tym konkursie zwycięzcami zostali uczniowie klasy II b – Daniel Walosczyk i Piotr Mazik, II miejsce przypadło dziewczętom z klasy II a, zaś miejsce III zajęła Magdalena Mól z klasy III c.

Ogłoszenie wyników i uroczyste podsumowanie miało miejsce podczas szkolnego pikniku w dniu 29 maja 2015 roku. Wówczas od godz. 16:15 do 17:15 na scenie w holu przed jadalnią szkolną rozegrał się jeszcze jeden konkurs. Był to konkurs na scenkę o charakterze profilaktycznym. W tym konkursie wzięli udział uczniowie kilku klas, a jury w składzie: pani Marta Guja, pani Anna Okwiecińska, pani Anna Meiser i pani Aurelia Przybylok - ogłosiło zwycięzców, którymi zostali: uczniowie klasy II c (III miejsce), uczniowie klasy II d (II miejsce) oraz uczniowie klasy I a (I miejsce). Wszyscy laureaci konkursów mogli odebrać, przygotowane przez koordynatorki (Annę Meiser i Aurelię Przybylok) dyplomy i nagrody, w tym słodkości na dzień dziecka. Załączamy kilka zdjęć z tej uroczystości.

W tym roku organizowaliśmy także Międzyszkolne Konkursy Profilaktyczne. Były to: Międzyszkolny Konkurs Literacki pod hasłem - „Istnieć bez Tego, co uzależnia” oraz Międzyszkolny Konkurs Plastyczny na plakat pod hasłem - „Powiem ci, co zrobić”. Na oba konkursy przysłano sporo prac z różnych szkół bytomskich – podstawowych i gimnazjalnych. Za szczególne zaangażowanie dziękujemy Szkole Podstawowej nr 44, Szkole Podstawowej nr 54 i Szkole Podstawowej nr 9, a także Gimnazjum nr 7, Gimnazjum nr 15, Gimnazjum nr 8 i, oczywiście, naszym uczniom, którzy zawsze chętnie angażują się w różne działania artystyczne, czyli Gimnazjum nr 14.

Oto wyniki konkursów, które zostały ustalone przez jury składające się z nauczycieli, a także z reprezentantów młodzieży szkolnej.

W Międzyszkolnym Konkursie Literackim „Istnieć bez tego, co uzależnia” nagrodę główną otrzymała Justyna Piotrowska z klasy IV Szkoły Podstawowej nr 44, zaś wyróżnienia uzyskali uczniowie: Magdalena Wręczycka (klasa I Gimnazjum nr 15), Kamil Grochulski (klasa I Gimnazjum nr 15), Natalia Kensy (klasa II Gimnazjum nr 15), Grzegorz Osemka (Gimnazjum nr 7), Dominik Rzychan (klasa V Szkoła Podstawowa nr 44), Tomasz Gryboś (klasa VI Szkoła Podstawowa nr 9), Jakub Wujek (klasa III Gimnazjum nr 14), Magdalena Dworak i Martyna Olszewska (klasa II Gimnazjum nr 14).

W Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Powiem ci, co zrobić” jury przyznało, co następuje. Nagrodę główną otrzymały Klaudia Bartkowiak i Natalia Machowska z klasy I Gimnazjum nr 14 za plakat pt. „Palenie wyszczupla”. Wyróżnienia za bardzo ciekawe prace o dużych walorach profilaktycznych otrzymali: Martyna Czupryńska i Wiktoria Bogacka z klasy IV Szkoły podstawowej nr 44, Paulina Wlaźlak i Vanessa Matyja z klasy VI Szkoły Podstawowej nr 44, Konrad Ganiuszkin z klasy IV Szkoły Podstawowej nr 44 w Bytomiu.

Z nagrodzonych prac zostały przygotowane wystawy – plastyczna i literacka, a obie budzą ogromne zainteresowanie uczniów, rodziców i innych osób, które chętnie oglądają plakaty i czytają Wasze wiersze.

Wszystkim nagrodzonym, wyróżnionym i tym, którzy brali udział w konkursach serdecznie gratulujemy. Gratulujemy także Nauczycielom i Rodzicom, którzy zachęcili Was do udziału w konkursach. Dzięki zaangażowaniu Waszych Nauczycieli, Rodziców i udziałowi w konkurach mieliście okazję do bardzo cennej refleksji, dyskusji na ważne tematy związane ze zdrowiem, z tym co istotne w życiu każdego, a zwłaszcza młodego człowieka. To bardzo ważne, by promować takie właśnie, pozytywne formy spędzania czasu.

Wszystkie dyplomy i nagrody zostaną dostarczone do nagrodzonych szkół do końca roku szkolnego. Koordynatorki konkursów i projektu serdecznie dziękują wszystkim za udział i zaangażowanie.

 • Jedna z grup uczniów nagrodzonych w konkursach profilaktycznych
 • Jedna z laureatek konkursu z koordynatorkami przy wystawie pokonkursowej
 • Jury i laureaci konkursu na scenke profilaktyczną
 • Laureatka konkursu plastycznego Klaudia Bartkowiak i nagrodzony plakat
 • koordynatorki wręczają dyplom i nagrode główną w konkursie plastycznym
Wydawca
Dyrektor ZSO nr 5 w Bytomiu
Alfred Kijowski
Opiekun serwisu
Tatiana Buchta
Działy tematyczne
Bytomskie Koło Terenowe PTG

Justyna Przepadło
Marta Guja
Małgorzata Bosek
Karina Dyba
Monika Maruszczyk
Alfred Kijowski
Szkolne Koło PCK
Justyna Przepadło
Justyna Janicka
Monika Maruszczyk
Szkolne Koło LOP
Karina Dyba
Małgorzata Bosek
Szkolne Koło TMB
Adam Kubacz
Art Doorway
Jolanta Wąsek
Anna Meiser
Osiągnięcia
Krystyna Marusiak
Biblioteka
Jadwiga Korchmalska
Justyna Janicka
Sport szkolny
Ewa Pietrzak
Samorząd Uczniowski Gimnazjum
Marta Guja
Monika Maruszczyk
Anna Mrozek
Samorząd Uczniowski Liceum
Anna Okwiecińska
Joanna Sitek
Teksty
Iwona Konieczna
Barbara Story
Karolina Świerk
Gabriela Kiełbicka
Katarzyna Białoskórska
Elżbieta Beblik
Ewa Dziendziel
Jolanta Bednorz
Joachim Bednorz
Marcin Paś
Tomasz Sanecki
Janusz Rymarz
Agata Całus
Magdalena Banysz
Filip Stotko
Zdjęcia
Jolanta Bednorz
Joachim Bednorz
Dariusz Adamski
Radosław Buchta
Julia Grot
Patrycja Szlichta
Martyna Knopik
Daria Kurz
Karolina Ziętek
Marek Cofałka
Filip Niedziela
Archiwum UM w Bytomiu
Archiwum ZSO 5 w Bytomiu
Nagrania
Radosław Buchta
Administrator serwisu
Radosław Buchta