• KLASA ROZWOJU KREATYWNOŚCI
  OFERTA DLA OBECNYCH SZÓSTOKLASISTÓW

  W Gimnazjum nr 14 w ZSO nr 5 w Bytomiu Miechowicach przygotowaliśmy ciekawą propozycję dla uczniów, którzy obecnie chodzą do szóstych klas szkół podstawowych, a w przyszłym roku szkolnym będą uczniami pierwszej klasy gimnazjum.

 • KLASA ROZWOJU KREATYWNOŚCI
  OFERTA DLA OBECNYCH SZÓSTOKLASISTÓW

  Nasza propozycja to klasa rozwoju kreatywności, dla której opracowaliśmy innowację polegającą na wzbogaceniu programu nauczania o zajęcia, które będą miały na celu rozwijanie twórczego myślenia uczniów. Mamy tu na myśli nie tylko rozwijanie talentów twórczych – artystycznych, ale także uczenie twórczego, niestereotypowego myślenia i rozwiązywania wszelkich problemów.

 • KLASA ROZWOJU KREATYWNOŚCI
  OFERTA DLA OBECNYCH SZÓSTOKLASISTÓW

  Program klasy będzie urozmaicony i bogatszy o takie elementy jak lekcje w terenie – w galeriach, kinach, muzeach, teatrach i różnych instytucjach kultury, zajęcia w sali aktywności i ekspresji twórczej, która dla tej klasy zostanie przygotowana jeszcze w czasie wakacji, metody pracy wyrabiające umiejętność współpracy w grupie, metody aktywne i działania multimedialne.

 • KLASA ROZWOJU KREATYWNOŚCI
  OFERTA DLA OBECNYCH SZÓSTOKLASISTÓW

  Młodzież będzie mogła rozwinąć umiejętności i zainteresowania artystyczne, w tym teatralne, literackie, plastyczne.

 • KLASA ROZWOJU KREATYWNOŚCI
  OFERTA DLA OBECNYCH SZÓSTOKLASISTÓW

  Chcemy także zaprosić do korzystania z bogatej oferty zajęć sportowych. Dysponujemy wyremontowaną dużą salą gimnastyczną, podobnie odnowioną małą salą, powiększaną z roku na rok siłownią, stołami pingpongowymi, a przede wszystkim nowoczesnym boiskiem sportowym, na którym lekcje wychowania fizycznego są bardzo przyjemne.

 • KLASA ROZWOJU KREATYWNOŚCI
  OFERTA DLA OBECNYCH SZÓSTOKLASISTÓW

  Zależy nam na wyrobieniu u młodego człowieka chęci i potrzeby korzystania z bogatej oferty kulturalnej Śląska. Zależy nam także na dobrej współpracy z Rodzicami i włączeniu się chętnych Rodziców w przygotowywane atrakcje artystyczne. Nasza oferta jest zatem przygotowana tak, by zapewnić coś dla ciała i coś dla ducha.

 • KLASA ROZWOJU KREATYWNOŚCI
  OFERTA DLA OBECNYCH SZÓSTOKLASISTÓW

  Dodamy, że nasza szkoła znajduje się w bardzo ładnym miejscu, tuż obok lasu, zatem nauce i zabawie może towarzyszyć piękno przyrody i śpiew ptaków.

 • KLASA ROZWOJU KREATYWNOŚCI
  OFERTA DLA OBECNYCH SZÓSTOKLASISTÓW

  Proponowaną przez nas innowację zatwierdziło Śląskie Kuratorium Oświaty. Czekamy na Was. To nasza propozycja, a Wasza decyzja. Serdecznie zapraszamy.

 • DZIEŃ OTWARTY I PIKNIK SZKOLNY
  PIĄTEK, 29 MAJA 2015, GODZ. 16:00

  Zapraszamy obecnych i przyszłych uczniów, ich rodziców oraz sympatyków i przyjaciół szkoły

 • DZIEŃ OTWARTY I PIKNIK SZKOLNY
  PIĄTEK, 29 MAJA 2015, GODZ. 16:00
  • Pokazy rycerskie (17.00-18.00)
  • Pokazy Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu i WOPR
  • Pokazy udzielania pierwszej pomocy
 • DZIEŃ OTWARTY I PIKNIK SZKOLNY
  PIĄTEK, 29 MAJA 2015, GODZ. 16:00
  • Podsumowanie Tygodnia Profilaktyki
  • Wręczenie nagród w konkursach profilaktycznych
  • Gry i zabawy sportowe
 • DZIEŃ OTWARTY I PIKNIK SZKOLNY
  PIĄTEK, 29 MAJA 2015, GODZ. 16:00
  • Mecz siatkówki rodzice-uczniowie (18.00-19.00)
  • Prelekcje w ramach Polskiego Towarzystwa Geograficznego (Ghana, Czechy i Albania) i pokazy geofizyczne (16.00-19.00)
 • DZIEŃ OTWARTY I PIKNIK SZKOLNY
  PIĄTEK, 29 MAJA 2015, GODZ. 16:00
  • Stoiska rękodzielnictwa, konkurs fantowy, „Kącik Malucha” (czyli gry i zabawy dla najmłodszych)
  • „Mam Talent” i karaoke
  • Przedstawienie teatralne
 • DZIEŃ OTWARTY I PIKNIK SZKOLNY
  PIĄTEK, 29 MAJA 2015, GODZ. 16:00
  • Ciasta konkursowe, grillowisko
  • Domowe - bigos i grochówka oraz chleb ze smalcem i ogórki małosolne
  • Kawiarenka i festiwal galaretki
 • KLASA EUROPEJSKA
  OFERTA DLA OBECNYCH SZÓSTOKLASISTÓW

  Zapraszamy Was do klasy europejskiej, w której poznacie kraje kontynentu europejskiego, systemy polityczne oraz poszerzycie znajomość języka angielskiego.

 • KLASA EUROPEJSKA
  OFERTA DLA OBECNYCH SZÓSTOKLASISTÓW

  Program nauczania w tej klasie będzie bardzo ciekawy, gdyż będziecie mogli wyjeżdżać na wycieczki krajowe i zagraniczne, korzystać ze współpracy z ambasadami i konsulatami krajów europejskich oraz z Wydziałem Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Część zajęć będzie prowadzona w terenie. Rozwiniecie swoje zainteresowania związane z turystyką i krajoznawstwem.

 • KLASA EUROPEJSKA
  OFERTA DLA OBECNYCH SZÓSTOKLASISTÓW

  W naszej szkole skorzystacie z wyremontowanej sali gimnastycznej, nowego boiska sportowego, siłowni oraz z jadalni. Ponadto będziecie mogli uczestniczyć w wielu zajęciach pozalekcyjnych zarówno sportowych jak i edukacyjnych.

  Kennedy!!! - Tu znajdziesz czas na naukę i dobra zabawę!!!!

 • KLASA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
  OFERTA DLA OBECNYCH SZÓSTOKLASISTÓW

  Cały otaczający nas świat przenika technika na coraz wyższym poziomie. Zmiany wynikające z postępu naukowo-technicznego wymagają odpowiedniego kształcenia w ramach obu przedmiotów. Fizyka kształtuje przyszłych naukowców, technika inżynierów.

 • KLASA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
  OFERTA DLA OBECNYCH SZÓSTOKLASISTÓW

  Nie wystarczy jedynie znać, należy umieć zastosować. Posiadać wyobraźnię przyrodniczą i techniczną dla przyszłych odkryć i wynalazków. Ponieważ nowa podstawa programowa daje ograniczony czas na realizację tych przedmiotów celowym wydaje się stworzenie klasy matematyczno – przyrodniczej „Fizmatech”, w której mogą rozpocząć kształcenie przyszli naukowcy, inżynierowie i lekarze.

 • KLASA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
  OFERTA DLA OBECNYCH SZÓSTOKLASISTÓW

  Gimnazja i licea stanowią dzisiaj nierozerwalną całość. Już w gimnazjum uczniowie muszą podjąć decyzję o dalszej karierze. Innowacja „Fizyka technika i matematyka – razem możemy więcej” daje możliwość sprawdzenia się w praktycznym działaniu w oparciu o rzetelną wiedzę.

 • KLASA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
  OFERTA DLA OBECNYCH SZÓSTOKLASISTÓW

  W naturalny sposób wiedza przyrodnicza staje się dopełnieniem, a zarazem dodatnim sprzężeniem zwrotnym obu dziedzin. Innowacja skierowana jest do uczniów klasy II – III planowanej klasy matematyczno – przyrodniczej.

 • KLASA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
  OFERTA DLA OBECNYCH SZÓSTOKLASISTÓW

  Czas jej realizacji przypada od 1.09.2015 do 29.06.2018 r. Jest więc propozycją dla tegorocznych szóstoklasistów. Realizacja innowacji stanowi przygotowanie uczniów do egzaminów gimnazjalnych, konkursów, wystaw, służy wdrożeniu do przyszłej twórczej pracy.

 • KLASA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
  OFERTA DLA OBECNYCH SZÓSTOKLASISTÓW

  Starano się zaplanować zabawę będącą zarazem pasjonującą i bardzo poważną nauką. Wydawałoby się nudne dla ucznia teorie mają otrzymać tu barwę i żywą ilustrację.

 • KLASA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
  OFERTA DLA OBECNYCH SZÓSTOKLASISTÓW

  W klasie pierwszej poznajemy się, uczymy podstaw matematyki i fizyki. W klasie drugiej i trzeciej działamy, poznajemy przyrodę. Liczne: doświadczenia, pokazy, wykłady, wyjazdy – SUPER ZABAWA!

Istnieć bez tego, co uzależnia

Konkurs na krótki utwór literacki pn. "Istnieć bez tego, co uzależnia" organizowany jest jako filar Programu Wspierania Wartości Pozytywnych w Środowisku Młodzieży – „Powiem ci co zrobić”. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. J. F. Kennedy’ego w Bytomiu.

Cele konkursu:

 1. Rozwijanie pozytywnych zachowań i kształtowanie prospołecznych, prozdrowotnych przyzwyczajeń, sposobów myślenia i działania.
 2. Okazja do refleksji, dyskusji, omówienia tematyki z zakresu profilaktyki uzależnień, prozdrowotnej i prorodzinnej.
 3. Promowanie pozytywnych form spędzania czasu wolnego.

Założenia Konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów bytomskich szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych oraz świetlic szkolnych i środowiskowych, młodzieżowych domów kultury.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie – Uczniowie, pod kierunkiem Nauczycieli, Wychowawców przygotowują krótki utwór literacki w formie fraszki, krótkiego wiersza, prozy poetyckiej, a nawet złotej myśli z zastosowaniem środków stylistycznych. Tematem, ideą przewodnią prac jest hasło konkursu: "Istnieć bez tego, co uzależnia".
 3. Praca lub prace zgłaszane do Konkursu powinny być nadesłane lub dostarczone do Organizatora w terminie do 27 maja 2015 r.
 4. Forma i styl prac – dowolne np. praca odręczna (czytelna), wydruk, praca z ilustracją itp. Prosimy, aby do pracy dołączona była kartka z: imieniem i nazwiskiem autora, nazwą i adresem szkoły, którą reprezentuje, klasą, wiekiem autora, imieniem i nazwiskiem Nauczyciela lub Wychowawcy, pod kierunkiem którego wykonano pracę. Prosimy o podanie telefonu kontaktowego (np. telefonu reprezentowanej szkoły, placówki).
 5. Uczestnicy Konkursu otrzymają nagrody oraz wyróżnienia w różnych kategoriach wiekowych.
 6. Prace nagrodzone i wyróżnione umieszczone będą na wystawie pokonkursowej, o otwarciu której laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Wręczenie nagród odbędzie się w sposób uroczysty w ZSO nr 5 w Bytomiu.
 7. Złożenie przez autora prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
 9. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych i fotografii konkursowych na potrzeby konkursu.

Koordynatorkami konkursu są panie Anna Meiser i Aurelia Przybylok.

Serdecznie zapraszamy. Zobacz plakat

Powiem Ci, co zrobić

Konkurs plastyczny na plakat pn. "Powiem Ci, co zrobić" organizowany jest jako filar Programu Wspierania Wartości Pozytywnych w Środowisku Młodzieży – „Powiem ci co zrobić”. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. J. F. Kennedy’ego w Bytomiu.

Cele konkursu:

 1. Wspieranie rozwoju pozytywnych wartości w środowisku lokalnym.
 2. Okazja do refleksji, dyskusji, omówienia tematyki z zakresu profilaktyki uzależnień, prozdrowotnej i prorodzinnej.
 3. Promowanie pozytywnych form spędzania czasu wolnego.

Założenia Konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów bytomskich szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych oraz świetlic szkolnych i środowiskowych, młodzieżowych domów kultury.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie – Uczniowie, pod kierunkiem Nauczycieli, Wychowawców przygotowują pracę plastyczną w formie plakatu na temat związany z ideą przewodnią konkursu, czyli „Powiem Ci, co zrobić” . Prace mogą być poświęcone problemom i zagadnieniom związanym z uzależnieniami od alkoholu, narkotyków i innych substancji. Prace mogą także ujmować problematykę całościowo, czyli przedstawiać wszystkie ważne sprawy, z którymi trudno sobie poradzić, gdy jest się dzieckiem, nastolatkiem.
 3. Praca lub prace zgłaszane do Konkursu powinny być nadesłane lub dostarczone do Organizatora w terminie do 27 maja 2015 r.
 4. Technika i format prac – dowolne. Prosimy, aby do pracy dołączona była kartka z: imieniem i nazwiskiem autora, nazwą i adresem szkoły, którą reprezentuje, klasą, wiekiem autora, imieniem i nazwiskiem Nauczyciela lub Wychowawcy, pod kierunkiem którego wykonano pracę. Prosimy o podanie telefonu kontaktowego (np. telefonu reprezentowanej szkoły, placówki).
 5. Uczestnicy Konkursu otrzymają nagrody oraz wyróżnienia w różnych kategoriach wiekowych.
 6. Prace nagrodzone i wyróżnione umieszczone będą na wystawie pokonkursowej, o otwarciu której laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Wręczenie nagród odbędzie się w sposób uroczysty w ZSO nr 5 w Bytomiu.
 7. Złożenie przez autora prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
 9. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu.

Koordynatorkami konkursu są panie Anna Meiser i Aurelia Przybylok.

Serdecznie zapraszamy. Zobacz plakat

Kawiarenka "Pod Globusem"

"Świat jest księgą,
a człowiek, który nie podróżuje -
czyta tylko jedną stronę"

Św. Augustyn

Członkowie PTG Bytom serdecznie zapraszają na szkolny piknik "Nasze sprawy", podczas którego działać będzie kawiarenka "Pod globusem". Zainteresowani będą mogli zobaczyć trzy wspaniałe relacje z podróży bliższych i dalszych.

Będą to wystąpienia bogato ilustrowane zdjęciami i filmami z podróży:

 • lic. Tomasza Bazana i lic. Pawła Zdancewicza - studentów studiów geograficznych magisterskich na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, którzy opowiedzą o wizycie w Ghanie (zobacz zaproszenie),
 • Jakuba Wujka, ucznia klasy III b naszego gimnazjum "Czechy - kraj Krecika i knedlika" (zobacz zaproszenie),
 • Aleksandry Ludwig z klasy III b - "W albańskim raju" (zobacz zaproszenie).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 29 maja 2015 r. w godzinach 16.00-19.00 do sali 3A. W przerwach pomiędzy prelekcjami proponujemy pokazy doświadczeń geofizycznych przygotowanych przez mgr Ewę Dziendziel wraz z uczniami.

Świat liczb

13 maja 2015 roku odwiedzili naszą szkołę uczniowie Szkoły Podstawowej nr 54 z Miechowic. Uczestniczyli w przygotowanych dla nich warsztatach. Były to warsztaty matematyczne pn. "Świat liczb – liczby wielokątne oraz liczby pierwsze."

Warsztaty zostały przygotowane przez nauczyciela matematyki - mgr inż. Jolantę Bednorz przy współudziale uczennic z klasy 2a Kasi Adamiak oraz Izabeli Wojtczak.

Dziewczęta w ramach projektu gimnazjalnego "Public relations na przykładzie Kennedy’ego" – pod kierownictwem nauczyciela matematyki przygotowały materiały do warsztatów (plansze, materiały do ćwiczeń, prezentację multimedialną, krzyżówki). Następnie uczestniczyły w prowadzeniu warsztatów – pełniły rolę asystentów oraz przeprowadziły ćwiczenia z wykorzystaniem przygotowanych materiałów.

Uczniowie byli bardzo aktywni na zajęciach co świadczy o tym, że zajęcia były dla nich ciekawe. Najaktywniejsi uczniowie zostali nagrodzeni drobnymi słodkimi upominkami.

 • DSC03748
 • DSC03749
 • DSC03750
 • DSC03751
 • DSC03753
 • DSC03756
 • DSC03757
 • DSC03761
 • DSC03762
 • DSC03764
 • DSC03766

MAT-PLANETA G14-3A

13 maja 2015 r. powitaliśmy w gościnnych progach MAT-PLANETY G14-3A szóstoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 54 w Bytomiu.

Naszych gości przywitały przedstawicielki starszyzny gimnazjalnej MAT-PLANETY G14-3A - ∏ (PI), Σ (SIGMA) i stała C oraz wybuchowa muzyka i efekty specjalne. Młodzianie przybyli do nas na warsztaty matematyczno-przyrodnicze.

W czasie zajęć z fizyki szóstoklasiści poznawali zjawiska fizyczne, własności substancji, budowali obwody elektryczne. Wykorzystywali przedmioty i materiały codziennego użytku do doświadczeń fizycznych oraz budowy manometru, areometru i elektromagnesu. Wspaniale radzili sobie z rozwiązywaniem problemów przedstawionych przez naukową starszyznę w oparciu o doświadczenia pokazowe. Bawili się świetnie, a trudna nauka była dla nich pasjonującą zabawą.

Podczas warsztatów konkursowych z języka angielskiego mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę z zakresu matematyki, biologii, fizyki i chemii z uwzględnieniem podstawowej zasady obowiązującej na MAT-PLANECIE, czyli „English is fun”.

W części zajęć poświęconych historii i społeczeństwu żyjącemu na MAT-PLANECIE goście dowiedzieli się, że matematyka jako królowa nauk znajduje swoje zastosowanie także w tych dziedzinach wiedzy.

Podczas warsztatów z geologii i geografii MAT-PLANETY szóstoklasiści wykonywali doświadczenie obrazujące proces krasowienia skał wapiennych. Nauczyli się również rozpoznawać niektóre skały i minerały występujące na obszarze MAT-PLANETY. Jak widać na zdjęciach- sprawiło im to wielką frajdę. :)

Na pożegnanie goście otrzymali z rąk ∏ (PI), Σ (SIGMY) i stałej C pamiątki z pobytu na MAT-PLANECIE G14-3A.

Nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie warsztatów, panie: Elżbieta Beblik, Ewa Dziendziel, Marta Guja i Justyna Przepadło, dziękują uczniom klas I A LO, III a, III c, III f, II a i II b za pomoc w stworzeniu przyjaznej atmosfery na MAT-PLANECIE G14-3A. :)

Zdjęcia: Ewa Dziendziel, Justyna Przepadło, Angelika Szarzyńska

 • 20150513_101119
 • 20150513_103810
 • DSC_0250
 • IMG_8952
 • IMG_8959
 • IMG_8962
 • IMG_8963
 • IMG_8964
 • IMG_8965
 • IMG_8969
 • IMG_8971
 • IMG_8972
 • IMG_8973
 • IMG_8974
 • IMG_8975
 • IMG_8980
 • IMG_8986
 • IMG_8998
 • IMG_9000
 • IMG_9005
 • IMG_9008
 • IMG_9009
 • IMG_9010
 • IMG_9012
 • IMG_9013
 • IMG_9014
 • IMG_9015
 • IMG_9018
 • IMG_9019
 • IMG_9021
 • IMG_9027
 • IMG_9028
 • IMG_9030
 • IMG_9033
 • IMG_9036
 • IMG_9042
 • IMG_9043
 • IMG_9047
 • IMG_9054
 • IMG_9066
 • IMG_9072
 • IMG_9073
 • IMG_9079
 • IMG_9081
 • IMG_9086
 • IMG_9089
Wydawca
Dyrektor ZSO nr 5 w Bytomiu
Alfred Kijowski
Opiekun serwisu
Tatiana Buchta
Działy tematyczne
Bytomskie Koło Terenowe PTG

Justyna Przepadło
Marta Guja
Małgorzata Bosek
Karina Dyba
Monika Maruszczyk
Alfred Kijowski
Szkolne Koło PCK
Justyna Przepadło
Justyna Janicka
Monika Maruszczyk
Szkolne Koło LOP
Karina Dyba
Małgorzata Bosek
Szkolne Koło TMB
Adam Kubacz
Art Doorway
Jolanta Wąsek
Anna Meiser
Osiągnięcia
Krystyna Marusiak
Biblioteka
Jadwiga Korchmalska
Justyna Janicka
Sport szkolny
Ewa Pietrzak
Samorząd Uczniowski Gimnazjum
Marta Guja
Monika Maruszczyk
Anna Mrozek
Samorząd Uczniowski Liceum
Anna Okwiecińska
Joanna Sitek
Teksty
Iwona Konieczna
Barbara Story
Karolina Świerk
Gabriela Kiełbicka
Katarzyna Białoskórska
Elżbieta Beblik
Ewa Dziendziel
Jolanta Bednorz
Joachim Bednorz
Marcin Paś
Tomasz Sanecki
Janusz Rymarz
Filip Stotko
Zdjęcia
Jolanta Bednorz
Joachim Bednorz
Dariusz Adamski
Radosław Buchta
Julia Grot
Patrycja Szlichta
Martyna Knopik
Daria Kurz
Karolina Ziętek
Marek Cofałka
Filip Niedziela
Archiwum UM w Bytomiu
Archiwum ZSO 5 w Bytomiu
Nagrania
Radosław Buchta
Administrator serwisu
Radosław Buchta