SP26 – reaktywacja

Nazwa SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 to w Miechowicach pojęcie podstawowe, klucz, kod pokoleniowy. Zaskakujące, jak wielu o niej pamięta, jak często spotykamy się z ciepłymi wspomnieniami o tej zasłużonej placówce.

Nic zatem dziwnego, że po ogłoszeniu decyzji o likwidacji gimnazjów, odbieramy naturalne społeczne sygnały z gratulacjami i oczekiwaniami przywrócenia do życia SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 26. Naszym mieszkańcomodpowiadamy: jesteśmy na to przygotowani, jednak ostatecznie zadecydują radni! To oni reprezentują społeczeństwo i oni już wkrótce, po legislacji noweli ustawy o systemie oświaty, podejmą wiążącą uchwałę o sieci szkół w Bytomiu. Ale też zwolennikom reaktywacji SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 26 przyznajemy rację. Tak, przecież wydaje się czymś naturalnym przywrócenie szkoły podstawowej w naszym budynku, jeśli rzeczywiście mówimy o potrzebie odwrócenia (złej) reformy wprowadzającej gimnazja! Byliśmy szkołą podstawową, staliśmy się zreformowanym gimnazjum, toteż wracamy do normalnego stanu, stając się ponownie szkołą podstawową.

Jednak nie chodzi tylko o polityczną poprawność i historyczną rację. Podstawowym argumentem za reaktywacją są, naszym zdaniem, potrzeby społeczeństwa, wynikające przede wszystkim z demografii oraz pożądana lokalizacja szkoły. To oficjalne dane statystyczne i elementarna arytmetyka, a nie emocje lub koneksje podpowiadają, że w Miechowicach potrzebne są trzy szkoły podstawowe.

23,5 tys. mieszkańców naszej dzielnicy i prawie 60 oddziałów w aktualnie działających szkołach to przeciętnie po 20 oddziałów w trzech zreformowanych placówkach. I wystarczy sięgnąć do archiwalnych planów rejonizacji, aby optymalnie wypełnić uczniami wszystkie sale lekcyjne. Z wartością dodaną nieuciążliwego dostępu do szkoły, liczonego możliwością szybkiego, pieszego dotarcia na lekcje i powrotu do szkoły na zajęcia pozalekcyjne, po krótkim odpoczynku w domu.

I nie będą to molochy, szkoły-miasta wypełnione anonimowym tłumem uczniów, w dzielnicy-sypialni, z dwuzmianowym lub para-dwuzmianowym planem lekcji, a prężne placówki cechujące się indywidualnym i podmiotowym podejściem do uczniów w czasie lekcji oraz szeroką ofertą zajęć pozalekcyjnych. Szkoły silnie zintegrowane z lokalnym społeczeństwem, szkoły-wszechnice, wypełniające zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, z silnym akcentem kulturotwórczym. Tak przecież jest teraz w naszym Kennedy’m... Porywająca wizja, wpisująca się w założenia obecnej reformy edukacji. Nie ma wątpliwości, że każda z tych trzech placówek posiada odpowiedni potencjał do jej wypełnienia. Doświadczeni i kreatywni nauczyciele, więzy społeczne i instytucjonalne, ogromna paleta osiągnięć, wypełniająca niejedną kronikę, wreszcie zaplecze dydaktyczne mierzone wielomilionowymi inwestycjami ze środków unijnych włożonych w infrastrukturę budynków przez kilka ostatnich lat.

I tego miechowickiego potencjału nie można zmarnować! Toteż z radością, od 1 września 2017 r., powitamy ponownie na mapie Miechowic SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR26 wśród dwóch istniejących już szkół tego typu.

Karolina Celej z 2a VIII LO wśród najlepszych...

16 listopada 2016 roku, w bytomskiej "Budowlance" odbyła się uroczystość wręczenia nagród Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół ponadgimnazjalnych naszego regionu, którzy uzyskali w ubiegłym roku szkolnym wybitne wyniki w nauce. Aż 13 bytomskich szkół ponadgimnazjalnych mogło być dumnym ze swoich stypendystów, a wśród nich nasz "Kennedy". Zaszczytną nagrodę otrzymała w tym roku uczennica klasy 2a Karolina Celej.

Gratulacje stypendystom i ich rodzicom, wychowawcom oraz nauczycielom i dyrekcji szkół, którzy stworzyli warunki i atmosferę dla ich pełnego rozwoju, złożył Prezydent Miasta Bytom oraz przedstawiciele Śląskiego Kuratorium Oświaty.

Gratulacje dla naszej Karoliny!

 • IMG_1046
 • IMG_1047
 • IMG_1053
 • IMG_1058
 • IMG_1060
 • IMG_1061
 • IMG_1067

Wszystko jest liczbą...

To tytuł interaktywnej wystawy przygotowanej i udostępnionej przez Muzeum Uniwersytetu Jagielońskiego. Wystawa ta uświadamia zwiedzającym, że niemal każda ludzka aktywność ma związek z matematyką. Matematyka otacza nas wszędzie i wykorzystujemy ją w praktyce. Przekonali się o tym uczniowie klasy 1a, którzy dnia 15.11.2016 wraz z nauczycielem matematyki - panią profesor Jolantą Bednorz, zwiedzili tą wystawę w  Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Ekspozycja pozwala zagłębiać wybrane zagadnienia matematyczne poprzez samodzielne eksperymenty i zabawę. Dzięki 35 modelom można wykonać ponad 60 doświadczeń. Można między innymi przeprowadzić dowód na twierdzenie Pitagorasa, dowiedzieć się co to jest trójkąt Pascala, czym są fraktale, a czym grafy. Na miłośników matematyki czekają liczne zabawy matematyczne, układanki, puzzle, kwadraty magiczne. Można zobaczyć co wspólnego z matematyką ma muzyka. Okazuje się, że bardzo wiele - wszystkie skale dźwiękowe zostały wyznaczone za pomocą matematycznych wyliczeń i odpowiednich proporcji.

Wszyscy świetnie się bawili budując różne typy wielościanów, szyfrując swoje imiona, czy też rozwiązując różne matematyczne zadania. Najbardziej zainteresowani, jak np. Mateusz stwierdzili, że mogliby zostać tu cały dzień! Nawet towarzysząca nam pani profesor Kamila Szkutak dała się wciągnąć w matematyczne łamigłówki.

 • IMG_20161115_104442_2
 • IMG_20161115_110834
 • IMG_20161115_111427
 • IMG_20161115_111615
 • IMG_20161115_111629
 • IMG_20161115_111758
 • IMG_20161115_112210
 • IMG_20161115_112255
 • IMG_20161115_112453
 • IMG_20161115_112647
 • IMG_20161115_113545
 • IMG_20161115_113706
 • IMG_20161115_113729
 • IMG_20161115_113958
 • IMG_20161115_114424
 • IMG_20161115_114823
 • IMG_20161115_114829
 • IMG_20161115_115255
 • IMG_20161115_115557
 • IMG_20161115_115618
 • IMG_20161115_115656
 • IMG_20161115_115705
 • IMG_20161115_115937
 • IMG_20161115_120736
 • IMG_20161115_120756
 • IMG_20161115_122013
 • IMG_20161115_122458
 • IMG_20161115_123921

 

... także wspólnotowo

Pięknie rozpoczął się dla mnie 11 listopada 2016 r. Już od rana dostąpiłem zaszczytu świętowania 98. rocznicy odzyskania niepodległości, w ramach centralnych uroczystości w Bytomiu.

Są dwa powody mojej radości.

Najważniejszy, a równocześnie jakże oczywisty, to wspólnota, w której od rana dane mi było przeżywać kolejną rocznicę pamiętnego roku 1918. Oto bowiem świętowałem wraz z Radą Młodzieżową naszego liceum. Kilka dni wcześniej, gdy zaproponowałem im swoje poranne towarzystwo w dniu 11.11 bez zastanowienia odpowiedzieli TAK. Zaskoczyła mnie ta natychmiastowa aklamacja. Ich odpowiedź rozwiała równocześnie moje obawy odrzucenia propozycji spotkania w tym dniu. Tymczasem Patrycja Golus, Sara Naszkiewicz,Piotr Geli i Dominik Stawarz doskonale czują i rozumieją, że ten wolny dzień MUSIMY poświęcić refleksji nad znaczeniem pojęć JESTEM POLAKIEM, MY, NARÓD.

Dowiedli tego Patrycja, Sara, Dominik i Piotrek. Bez zbędnego patosu, bez niepotrzebnego narodowego zacietrzewienia, raczej pragmatycznie, ale z pełną świadomością znaczenia tych pojęć. Zrobili, co trzeba. Byli tam, gdzie powinni. Są Polakami. I ja jestem Polakiem. Krąg osób, które w tym kontekście warto wymienić jest szerszy. Oto włodarze miasta, kierownicy kluczowych instytucji, nauczyciele, dzieci i młodzież, przedsiębiorcy, związki i organizacje, służby i obywatele w olbrzymiej liczbie uczestniczyli w uroczystych miejskich obchodach Dnia Niepodległości. Byliśmy razem.

To drugi powód pięknego początku 11.11.2016 r. To nie może być po prostu wolny czas. Dany na czcze działanie, przeciekający przez palce, na powielanie nudy, wysypianie się do granic potrzeb organizmu, na niepotrzebne siedzenie przy komputerze, na gderanie, narzekanie. To czas rozważania wartości Polski, refleksji o własnym zaangażowaniu budowania Jej wielkości. Choćby w codziennym odrabianiu zadań domowych i aktywnym uczestnictwie w lekcjach. W tym duchu przedstawił swoją homilię kaznodzieja przewodniczący uroczystej eucharystii w intencji ojczyzny, odprawionej w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Bez zbędnego patosu, w pokorze i prostocie mówił o pierwszorzędnym znaczeniu budowania wspólnot, integracji i codziennej pomocniczości. Tu, w Bytomiu. O olbrzymim potencjale takich procesów w integracji lokalnych społeczności, dla interesu mieszkańców, potencjale większym od funduszy, mamony, pieniędzy. Potencjale, który wciąż czeka na wysunięcie zawleczki, aby skutecznie eksplodował. Tak też akcentował prezydent Bartyla w głównych tezach przemówienia w otoczeniu bytomskiego Pomnika Wolności.

I przypomnieliśmy sobie Bohaterów, wywołanych w Apelu Poległych, którym zawdzięczamy dzisiejszy status Polski. I oddaliśmy im hołd składając liczne wiązanki biało-czerwonych kwiatów.

I myślicie, że może być lepsze świętowanie rocznicy 11.11.1918 roku? Jeśli dzisiaj nie było Was na tych uroczystościach, to przyjdźcie w roku 2017.

 • 01-DSC_0669
 • 02-DSC_0672
 • 03-DSC_0674(1)
 • 04-DSC_0678
 • 05-DSC_0681
 • 06-DSC_0685
 • 07-DSC_0686(1)
 • 08-DSC_0688
 • 09-DSC_0691(1)
 • 10-DSC_0698

Biało-czerwona społeczność Kennedy'ego świętowała 11listopada

W odmiennej formie niż w latach ubiegłych świętowaliśmy 98. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r. Ten nowy zamysł pojawił się jeszcze w czasie wakacji, na etapie planowania nowego roku szkolnego.

Prof. Elżbieta Beblik, organizator i koordynator szkolnych obchodów tej Rocznicy z odpowiednim wyprzedzeniem wystosowała apel do społeczności Kennedy'ego. Prosiła w nim o zaakcentowanie w dniu dzisiejszym motywów narodowych: biało-czerwone akcenty ubioru, krawaty, chusty, apaszki, nakrycia głowy, biżuteria, makijaż lub okolicznościowe kotyliony. Udekorowane klasy i korytarze szkolne.

Młodzież, nauczyciele i pracownicy szkoły odpowiedzieli na to wezwanie. Toteż nie wszyscy zmieścili się w szerokim kadrze zdjęcia wykonanego na dużej przerwie. Ten pozytywny odzew skłania do pochwały dobrej pracy organizatorki, wychowawców i rodziców! Bo to ich zasługa.

Trafne uzupełnienie szkolnego hapenningu stanowił popis wokalny licealistek: Nikoli Kapuścińskiej i Natalii Kandzi, z własną interpretacją wiązanki utworów patriotycznych. W tle ich występu utrwaliliśmy prezentowane na slajdach podstawowe fakty historyczne o wydarzeniach z 1918 roku. Dziewczęta wystąpiły dwukrotnie: na długich przerwach o godzinie 11:30 i 12:30.

I nawet rozdawane w tym dniu cukierki miały barwę biało-czerwoną. Raczki. Pycha! Produkcji polskiego Wedla, oczywiście!

Czy taka forma świętowania przez społeczność szkolną spełnia wysokie standardy stawiane tej Uroczystości? Pierwsze oceny są zróżnicowane. Na pewno zaletę stanowi szeroki udział społeczności przenoszący się nawet na poziom rodzin i ich domów, gdy często rodzice i rodzeństwo angażowali się w przygotowania odpowiedniego stroju. Takiego efektu nie zapewni jedynie bierny udział w uroczystym apelu lub okolicznościowej akademii, gdzie najczęściej młodzież ogrywa rolę odbiorców, by nie powiedzieć widzów. Także wzajemny przykład, kiedy koledzy i koleżanki, nauczyciele i pracownicy szkoły zagonie akcentują przynależność do polskiego gniazda sprzyja oczekiwanej refleksji o bezcennej wartości Polski. Sprzyja także choćby krótkiej refleksji zainicjowanej przez nauczyciela na początku lekcji. Wreszcie spotkanie, wspólne zdjęcie, utrwalające ten stan, podniosła atmosfera wspólnoty, patriotyczna nuta pieśni przebijająca się przez gwar szkolnego korytarza na przerwach - to wszystko niezaprzeczalne walory przyjętej formy masowego świętowania. Ten splendor umniejszają uwagi o braku akcentu oficjalnego, z elementami ceremoniału państwowego i niezbędnym rysem historycznym utrwalającym przekazy z lekcji historii. Te uwagi nie obciążają organizatorów, którzy całościowo i perfekcyjnie wypełnili postawione przed nimi założenia i wymagania tegorocznego świętowania! Bowiem zadaniem nauczycieli i pedagogów jest ustawiczne poszukiwanie nowych form świętowania i dopasowywanie patriotycznych treści do galopująco zmieniającej się i zglobalizowanej kultury, stanowiącej dziś naturalne środowisko naszych uczniów. Po prostu, za rok młodzieńczą spontaniczność biało-czerwonego spotkania uzupełnimy pożądaną nutą tradycji.

 • 1-IMG_20161110_113521
 • 2-IMG_20161110_113956
 • 3-IMG_20161110_114139
 • 4-IMG_20161110_114414
 • 5-IMG_20161110_114435

Jest światło,które pali się zawsze i wszędzie

Tak...przyznajemy się do "winy". Wolontariusze "Fabryki Dobra" i opiekunowie grupy są zafascynowani działalnością Przystani Ocalenie.

Większość z nas podczas majowej wizyty w przytulisku w Ćwiklicach przekonała się na własne oczy, z jakim poświęceniem ratuje się tam potrzebujące zwierzęta- te chore, spracowane i skrzywdzone przez człowieka. Bakcyl pomagania nie zaginął, kontynuujemy działania pomocowe i edukacyjne.Dołączają do nas kolejni uczniowie, pomagają pracownicy szkoły, absolwenci, znajomi i nieznajomi.

Drugi już raz społeczność Kennedy'ego miała możliwość zapoznania się z  działaniami podejmowanymi przez Fabrykę Dobra. 24 października 2016 r. podczas szkolnej akademii uczniowie i nauczyciele obejrzeli fragment filmu o podopiecznych Przystani Ocalenie oraz prezentację przygotowaną przez fabrykantów dobra. Z wielkim zaangażowaniem i przejęciem opowiadali oni o losach spracowanych, zaniedbanych i chorych zwierząt ratowanych w Ćwiklicach. Apelowali jednocześnie do dobrych serc o dalszą pomoc.Wiemy już, że w Przystani Ocalenie potrzebne jest wszystko, co może przydać się kotom, psom, koniom, gęsiom, kaczkom, kurom, świniom, krowom i innym gatunkom zamieszkującym przytulisko. Dlatego też prosimy wszystkich, którzy chcą i mogą wspomóc naszą działalność o karmę dla psów i kotów (szczególnie potrzebna jest karma mokra), makaron, ryż, kaszę, biszkopty, żwirek , miseczki, obroże, smycze, kocie i psie zabawki, ręczniki papierowe, podkłady higieniczne, proszki i płyny do prania, płyny do płukania tkanin i mycia naczyń, rękawiczki gospodarcze i jednorazowe, gąbki, myjki i czyściki, płyny uniwersalne do czyszczenia, sianko, czosnek, dynie, jabłka, marchew i inne. Spróbujmy razem uczynić trochę dobra! W listopadzie wolontariusze pojadą do Przystani Ocalenie, by przekazać zebrane w Kennedy'm środki pomocowe.

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają naszą działalność.

 • 14713522_1227826023955092_2514519224815223812_n
 • 14721672_1227826997288328_3578677067410926644_n
 • IMG_0270
 • IMG_0274
 • IMG_0276
 • IMG_0290
 • IMG_0299
 • IMG_0301
 • IMG_0302
 • IMG_0304
 • IMG_0305
 • IMG_0320
 • IMG_0321
 • ocalenie 010
 • ocalenie 073
 • ocalenie 086
 • ocalenie 087
 • ocalenie 091
 • zmniejszki (3)
 • zmniejszki (4)