Kalendrium ZSO 5


 • 2016-03-03, czwartek: Dzień Żołnierzy Wyklętych
  Akademia poświęcona pamięci polskich żołnierzy kontynuujących walkę z okupantem sowieckim po zakończeniu II wojny światowej.

 • 2016-03-22, wtorek: Zajęcia powtórkowe dla klas 3
  "Jak rządzono w Polsce - od monarchii patrymonialnej, przez podział dzielnicowy, demokrację szlachecką do Konstytucji 3 Maja i upadku Rzeczypospolitej." Prowadząca Anna Meiser, 7 lub 8 godzina lekcyjna (do wyboru), sala 1C.

 • 2016-04-05, wtorek: Zajęcia powtórkowe dla klas 3
  "Wojna po polsku, czyli od bitwy pod Cedynią do wojny w obronie Konstytucji" Prowadząca Anna Meiser, 7 lub 8 godzina lekcyjna (do wyboru), sala 1C.
 • Invalid data source. Please correct the following errors:
  • The data source contains no valid data
 • Invalid data source. Please correct the following errors:
  • The data source contains no valid data

Konkurs z okazji Roku Henryka Sienkiewicza

17 marca 2016 r. w Bytomiu w ramach IX Festiwalu Nauki i Sztuki będzie miał miejsce Dzień Henryka Sienkiewicza. Z tej okazji ZSO nr 5 im. J. F. Kennedy'ego w Bytomiu serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a także słuchaczy szkół dla dorosłych i Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku do wzięcia udziału w Konkursie na plakat promujący twórczość Henryka Sienkiewicza lub plakat wyrażający refleksję pod hasłem: "Quo vadis"?

Konkurs ten przeprowadzany jest pod honorowym patronatem Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Prace w dowolnej technice płaskiej, o wymiarze A-2, można przesyłać lub dostarczać do 4 marca na adres organizatora (ZSO nr 5, ul. Nickla 19, Bytom Miechowice) . W jury Konkursu zasiądą artyści i nauczyciele bytomscy, a wśród nich badaczka twórczości Henryka Sienkiewicza, dr hab. Barbara Szargot. Do szkół zostały rozesłane regulaminy ze szczegółowymi informacjami.

Konkurs zostanie uroczyście podsumowany, a nagrodzone prace znajdą się na pokonkursowej wystawie. Uroczystość wzbogacą uczniowie Gimnazjum nr 14 inscenizacją teatralną do tekstów Henryka Sienkiewicza. We współpracy z Akademią im. Jana Długosza zostanie także zorganizowana sesja literaturoznawcza dla bytomskich licealistów, poświęcona Henrykowi Sienkiewiczowi.

To nie wszystkie atrakcyjne propozycje, jakie z okazji roku Henryka Sienkiewicza wykreowały pomysłodawczynie powyższych działań, bytomianki – Barbara Szargot (z Akademii im. Jana Długosza) i Anna Meiser (z ZSO nr 5 im. J. F. Kennedy’ego). W planach, przedstawionych Naczelnikowi Wydziału Edukacji, pani Aldonie Kopczyńskiej, są między innymi imprezy plenerowe i udział naszego miasta w akcji pod nazwą Narodowe Czytanie. W proponowane działania włączają się już bardzo chętnie kolejne szkoły i instytucje naszego miasta, radni, nauczyciele i animatorzy kultury.

Fabryka dobra

Sekretariat szkoły, opiekunki Szkolnego Koła PCK oraz wolontariusze z grupy "Fabryka Dobra" zapraszają wszystkich chętnych do wsparcia akcji pomocowej dla zwierząt ze schroniska "Cichy Kąt" oraz bytomskiego Stowarzyszenia Pomocy Bezdomnym Zwierzętom "Zwierzęcy Raj".

Szczególnie potrzebna jest mokra karma dla kotów dokarmianych przez wolontariuszy. Ponadto można przynosić zbędne koce, ręczniki, środki czystości, smycze, obroże, a także karmę suchą dla psów i kotów. Wszystkie dary dla czworonogów można przynosić do sali 3 A lub do sekretariatu szkoły. Koordynatorem akcji ze strony uczniów jest Adrian Płuska z klasy I A LO.

Za każdą okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.

Wydawca
Dyrektor ZSO nr 5 w Bytomiu
Alfred Kijowski
Opiekun serwisu
Tatiana Buchta
Stałe tematyczne zespoły redakcyjne
Bytomskie Koło Terenowe PTG

Justyna Przepadło
Marta Guja
Małgorzata Bosek
Karina Dyba
Monika Maruszczyk
Szkolne Koło PCK
Justyna Przepadło
Justyna Janicka
Monika Maruszczyk
Marta Guja
Szkolne Koło LOP
Karina Dyba
Małgorzata Bosek
Osiągnięcia
Krystyna Marusiak
Biblioteka
Justyna Janicka
Monika Maruszczyk
Samorząd Uczniowski Gimnazjum
Marta Guja
Anna Mrozek
Samorząd Uczniowski Liceum
Anna Okwiecińska
Joanna Sitek
Administrator serwisu
Radosław Buchta
Zespół redakcyjny bieżącego roku szkolnego
Teksty
Elżbieta Beblik
Anna Meiser
Marcin Paś
Józef Potępa
Karolina Celej
Agnieszka Masik
Zdjęcia
Iwona Konieczna
Elżbieta Beblik
Ewa Dziendziel
Karolina Celej
Angelika Majda
Agnieszka Masik
Klaudia Krzyżańska
Milena Kuropatwa
Natalia Ozga
Karolina Ziętek
Michał Koryciorz
Adrian Płuska
Archiwum UM w Bytomiu
Archiwum ZSO 5 w Bytomiu