Zimowa przerwa świąteczna wraz z dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć trwa od 22 grudnia 2014 do 6 stycznia 2015 r.
Powrót do szkoły w środę 7 stycznia 2015.
Informujemy o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych podczas dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

Zwycięstwo Aleksandry Ludwig

Tekst: nauczycielki biologii, zdjęcia: Dariusz Adamski, nauczyciel historii.

W listopadzie w naszej szkole odbyły się eliminacje szkolne do Konkursu wiedzy o AIDS i wirusie HIV. Wzięło w nich udział 16 osób. Najlepszy wynik w gimnazjum osiągnęły uczennice: Aleksandra Ludwig z klasy 3B, Klaudia Krzyżańska z klasy 3F i Julia Pociask z klasy 2A. W liceum najlepsze okazały się Luiza Stefanik, Daria Kurz i Halina Hałakuc z klasy 2A LO.

Wymienione uczennice reprezentowały naszą szkołę w Miejskim Konkursie Wiedzy o AIDS zorganizowanym przez IV LO w Bytomiu. Aleksandra Ludwig zajęła I miejsce w tym Konkursie i w dniu 3 grudnia na konferencji podsumowującej wyniki otrzymała nagrodę. Gratulujemy!!!

Spotkanie przedświąteczne PTG

Justyna Przepadło, nauczyciel geografii i edukacji dla bezpieczeństwa, przewodnicząca Bytomskiego Koła Terenowego PTG.

16 grudnia 2014 r. dyrektor Alfred Kijowski, mgr Małgorzata Bosek i mgr Justyna Przepadło uczestniczyli w dorocznym spotkaniu przedświątecznym członków Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Tegoroczne spotkanie zostało połączone z obchodami 40-lecia Olimpiady Geograficznej. Pracę oddziału w bieżącym roku podsumował dr hab. Adam Hibszer. Ponownie Bytomskie Koło PTG zostało uznane za najprężniej działające w katowickim oddziale organizacji.

Dyrektor Alfred Kijowski odebrał z rąk przewodniczącego Katowickiego Oddziału PTG, dra hab. Adama Hibszera, legitymację członkowską PTG.

XIV Wojewódzki Konkurs Biblijny

Monika Maruszczyk, nauczyciel religii, opiekun szkolnego koła PCK i Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum.

12 grudnia 2014 odbył się etap szkolny XIV Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego dla uczniów gimnazjów "Bóg wywyższył Go (...) jako Władcę i Zbawiciela, aby zapewnić (...) nawrócenie i odpuszczenie grzechów" (Dz 5,31), w którym wzięło udział 13 uczniów.

Najlepsi okazali się uczniowie klasy III b: Marek Okwieciński (I miejsce), Jakub Wujek (II miejsce) oraz Bartłomiej Stawarz (III miejsce). Tym samym zakwalifikowali się oni do etapu rejonowego. Gratulujemy wszystkim uczestnikom, zwłaszcza zwycięzcom i życzymy sukcesów.

Zwycięstwo w rejonowym etapie Eskulapiady

Tomasz Sanecki, UM Bytom, Zdjęcie: archiwum UM Bytom.

Jak dbać o własne zdrowie? Jak unikać zagrożeń życia oraz jak udzielić pierwszej pomocy? Na takie między innymi pytania musieli odpowiedzieć uczestnicy XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, czyli popularnej Eskulapiady.

Z zagadnieniami dotyczącymi zdrowia zmagali się uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczestnicy zawodów musieli najpierw rozwiązać test składający się z 30 pytań, a następnie wykazać się wiedzą na temat resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Rywalizacja stała na bardzo wysokim poziomie, a najlepsi okazali się uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 z Bytomia oraz Gimnazjum nr 14 z Bytomia, którzy będą reprezentować nasze miasto na etapie okręgowym.

W kategorii szkół gimnazjalnych zwyciężyła Klaudia Krzyżańska z Gimnazjum nr 14 w Bytomiu. Drugie i trzecie miejsce zajęły: Marta Lachowicz i Urszula Gołnowska z Gimnazjum w Brynku. W rywalizacji szkół ponadgimnazjalnych najlepsze okazały się: Magdalena Gwóźdź /I miejsce/ i Agnieszka Cempa /II miejsce/ z ZSO nr 2 w Bytomiu oraz Katarzyna Pyrek z II LO w Tarnowskich Górach, która zajęła trzecie miejsce.

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK jest nie tylko formą sprawdzenia wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony zdrowia i życia, ale także szansą na wymianę doświadczeń i rozwijanie swoich umiejętności, które mogą uratować ludzkie życie.

Turniej zorganizowany został przez Polski Czerwony Krzyż przy współpracy z Powiatową Inspekcją Sanitarno Epidemiologiczną w Bytomiu. Patronat nad imprezą objął prezydent Bytomia Damian Bartyla.

Marek Cofałka stypendystą Prezesa Rady Ministrów

Tatiana Buchta, nauczyciel matematyki i biologii, opiekun serwisu.

10 grudnia 2014 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyły się uroczystości wręczenia dyplomów potwierdzających zdobycie stypendium Prezesa Rady Ministrów. Wśród laureatów znalazł uczeń naszego liceum Marek Cofałka, któremu dyplom wręczył śląski kurator oświaty Stanisław Faber.

Serdecznie gratulujemy!